Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh giá thị trường nhà và đất tại Hồ Chí Minh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường nhà và đất tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.1   Lý do chọn đề tài

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các trung tâm kinh tế giữ vai trò là đầu tàu của nền kinh tế cả nước. Cho đến nay thành phố Hồ Chí Minh đóng góp nhiều cho cả nước không những về tăng trưởng GDP mà còn tạo ra nguồn thu ngân sách lớn, thu hút đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động.

Sau 25 năm thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010- 2015, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tích cực những mục tiêu cơ bản Nghị quyết tại đại hội đề ra[13]. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại những khúc quanh làm chậm tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế. Một trong những khúc quanh đó là giá thị trường nhà đất  biến động khó lường.

Thị trường nhà đất quá “nóng” hoặc quá “lạnh” đều ảnh hưởng không tốt đến đầu tư, phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Theo số liệu thống kê trung bình mỗi năm lĩnh vực kinh doanh bất động sản đóng góp khoảng 11% vào GDP của khu vực dịch vụ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5% năm, đóng góp vào ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bình quân hàng năm trên 8.000 tỷ đồng, chiếm 10% tổng thu ngân sách. Từ năm 1990 đến nay, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã trải qua không ít hơn hai lần giá bất động sản tăng cao và giá thị trƣờng bất động sản xuống thấp. Nhìn chung, hệ lụy từ việc biến động mạnh giá cả bất động sản như vậy sẽ làm trì trệ sản xuất trong nƣớc, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và chậm tiến trình phát triển kinh tế.[9]

Chính vì tầm quan trọng như vậy nên việc nghiên cứu Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường nhà và đất tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020là yêu cầu cấp thiết để góp phần ổn định và phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.

1.2   Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1    Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường nhà và đất nhằm đề ra giải pháp phát triển thị trường nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020.

1.2.2    Mục tiêu cụ thể

Phân tích thực trạng thị trƣờng nhà và đất ở, nhận diện các yếu tố tác động tới biến động giá nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phân tích và đánh giá mối quan hệ tƣơng tác giữa các biến ảnh hƣởng tới biến động giá nhà và đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất các giải pháp để ổn định giá nhằm phát triển thị trường nhà và đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh.

1.3   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1    Đối tượng nghiên cứu

Các yếu tố ảnh hƣởng đến giá thị trƣờng nhà và đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

1.3.2    Phạm vi nghiên cứu

Thu thập các dữ liệu từ năm 1990 đến năm 2013 liên quan đến giá nhà đất và các lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu để xây dựng các yếu tố ảnh hưởng biến động giá nhà và đất ở qua các năm.

1.4   Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, luận văn sử  dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng.

Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: đƣợc thực hiện nhằm tìm ra yếu tố ảnh hƣởng đến biến động giá nhà và đất, thông qua kỹ thuật thu thập, phân tích dữ liệu thứ cấp và thảo luận. Đồng thời sử dụng phương pháp tổng hợp, phương pháp luận suy diễn. Trong đó, nhận diện các yếu tố quan trọng đặc trưng để làm cơ sở dữ liệu cho phân tích. Dữ liệu đƣợc thực hiện trong phƣơng pháp này gồm dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp thu thập từ các nghiên cứu trước đây và các báo cáo chuyên ngành để hình thành nên khung lý thuyết cho đề tài nghiên cứu. Dựa trên khung lý thuyết, các dữ liệu sơ cấp đƣợc thu thập từ phƣơng pháp nghiên cứu tại bàn và lấy ý kiến chuyên gia để hình thành các biến sơ bộ cho vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: đƣợc thực hiện nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới sự biến động giá nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu đƣợc thực hiện trong phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp được thực hiện qua từng giai đoạn để so sánh. Tác giả sử dụng mô hình lượng hóa, áp dụng cụ thể mô hình hồi quy tuyến tính đa biến dạng Logarit trong phân tích. Dữ liệu sẽ được phân tích và xử lý số liệu qua công cụ SPSS, thông qua các phương pháp phân tích số liệu như thống kê, mô tả các biến, phân tích hồi quy bao gồm: phương pháp ước lượng các hệ số và qua các hệ thống kiểm định trong phân tích, diễn giải và kết luận.

1.5   Ý nghĩa khoa học của đề tài

Đề tài dựa trên cơ sở lý luận về phương pháp toán kinh tế và ứng dụng mô hình kinh tế lượng, sử dụng chương trình SPSS, đưa các dữ liệu vào giao diện SPSS, để phân tích, kiểm định và thảo luận. Thông qua các quy trình tính toán, kết quả dã giúp cho luận văn nhận diện đƣợc các yếu tố rất quan trọng làm ảnh hƣởng biến động nhà đất. Cách xác định các yếu tố được mô hình hóa và lượng hóa, đó chính là cơ sở khoa học có giá trị và rất có ý nghĩa góp phần làm nên hiệu quả trong nghiên cứu, nhằm phát triển thị trường nhà đất ổn định bền vững.

  • Cấu trúc luận văn Bao gồm: 5 chương

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Cơ sở lý luận

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả nghiên cứu

Chương 5. Kết luận và Hàm ý chính sách

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn