Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh cuả liên doanh Việt Nga Vietsopetrp

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp qun tr kinh doanh chiến lược cnh tranh dch v khoan ca liên doanh Vit Nga Vietsopetrp đến năm 2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

 1. Sự cần thiết của đề tài

Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng, song sự cạnh tranh cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Trong điều kiện đó, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao phải có những giải pháp để vượt lên chiếm ưu thế trên thị trường và kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (sau đây gọi tắt là Vietsovpetro) là một doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài, hoạt động theo cơ chế Hiệp định liên Chính phủ, có nhiệm vụ chính là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Vietsovpetro được thành lập từ năm 1981 theo Hiệp định liên chính phủ giữa CHLB Nga và CHXHCN Việt nam để thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt nam nhưng sau 30 năm hoạt động, sản lượng dầu khai thác của Vietsovpetro đã bị sụt giảm đáng kể. Bên cạnh những nỗ lực đi tìm kiếm mỏ mới, các nhà lãnh đạo của Vietsovpetro đã sớm nhận ra rằng phát triển cung cấp dịch vụ dầu khí ra bên ngoài để tận dụng năng lực thừa là phù hợp với điều kiện hiện nay của Vietsovpetro và có thể mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, việc cung cấp dịch vụ khoan ra bên ngoài chưa được tiến hành. Việc định hướng thị trường, các lợi thế cạnh tranh và khả năng cạnh tranh khi cung cấp dịch vụ khoan vẫn chưa được Vietsovpetro đặc biệt chú trọng. Theo sản lượng dầu và số lượng giếng khoan cần thực hiện dự kiến đến năm 2020 có thể nhận thấy rằng: trong một tương lai không xa, việc dư thừa công suất của các giàn khoan của Vietsovpetro sẽ xảy ra và Vietsovpetro sẽ phải đối đầu với những khó khăn về tài chính cũng như tình trạng thất nghiệp bởi vì các giàn khoan là những tài sản lớn và số lượng người làm việc trên các giàn khoan khá nhiều. Nếu như các giàn khoan này không hoạt động thì Vietsovpetro vẫn phải chịu các chi phí khấu hao giàn khoan và trả lương nhân công cho những người thuộc biên chế của các giàn khoan này. Tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ dẫn đến những vấn đề phức tạp không chỉ cho riêng Vietsovpetro mà có thể ảnh hưởng đến một số vấn đề xã hội khác.

Vì lý các lý do nêu trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đến năm 2020” làm đề tài luận văn thạc sỹ.

Trong môi trường kinh doanh ngày càng năng động và đa dạng, cạnh tranh giữa các danh nghiệp càng trở nên gay gắt, việc lựa chọn và xây dựng chiến lược, tìm ra các giải pháp thực hiện chiến lược không chỉ giúp cho đơn vị hoạt động ổn định trong giai đoạn khó khăn, mà còn giúp Vietsovpetro có khả năng nắm bắt và chiếm lĩnh thị trường và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong toàn ngành và trong nền kinh tế nước nhà.

 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp không phải là một vấn đề mới. Cho đến nay có rất nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới và Việt nam nghiên cứu và viết tài liệu về năng lực cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh. Trong đó phải kể đến Michael Eugene Porter- Giáo sư của Đại học Harvard, Hoa Kỳ với những tác phẩm kinh điển như “Chiến lược cạnh tranh” (competitive strategy), “Lợi thế cạnh tranh” (competitive advantage) và “Lợi thế cạnh tranh quốc gia” (competitive advantage of nations). Vận dụng lý thuyết về năng lực cạnh tranh, một số doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình trong từng giai đoạn cụ thể.

Đối với Vietsovpetro, để cạnh tranh và hoạt động bền vững, trong thời gian qua Vietsovpetro cũng đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch và một số chương trình hoạt động, song những kế hoạch và chương trình hành động đó vẫn chưa đề cập chi tiết đến vấn đề cung cấp dịch vụ khoan. Điểm mới của luận văn là sử dụng các lý thuyết về chiến lược cạnh tranh để đi sâu phân tích đầy đủ thực trạng môi trường kinh doanh dịch vụ khoan của Vietsovpetro, từ đó để ra chiến lược và giải pháp để cạnh tranh trong dịch vụ khoan của Vietsovpetro đến năm 2020.

 1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề ra chiến lược và hệ thống các giải pháp thực hiện chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan cho Vietsovpetro đến năm 2020 để tận dụng năng lực dư thừa trong lĩnh vực khoan dầu khí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực góp phần đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của Vietsovpetro. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài có nhiệm vụ thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:

 • Thứ nhất, hệ thống cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh trong doanh nghiệp làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu.
 • Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của Vietsovpetro để từ đó rút ra những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cơ bản cần cải thiện làm căn cứ hoạch định chiến lược.
 • Thứ ba, hình thành, lựa chọn chiến lược và đề ra các giải pháp thực hiện chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan dầu khí của Vietsovpetro đến năm 2020, đồng thời đề xuất các kiến nghị với Nhà nước Việt nam, Petrovietnam và OAO Zarubezneft là các chủ sở hữu để Vietsovpetro có điều kiện thực hiện thành công chiến lược của mình.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực dịch vụ khoan phục vụ ngành dầu khí nói riêng.
 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn về không gian là tại Vietsovpetro và về thời gian là đến năm 2020.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp định tính kết hợp với phương pháp định lượng, dựa trên các số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu trước đây, các tài liệu về chiến lược cạnh tranh, các nghiên cứu về hoạt động Vietsovpetro… qua sách, tạp chí, internet, website và các báo cáo của Vietsovpetro … Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua quan sát, thảo luận và khảo sát ý kiến các chuyên gia trong ngành dầu khí qua phỏng vấn và bảng câu hỏi khảo sát chi tiết. Dữ liệu sau khi thu thập được phân tích qua các phương pháp như thống kê, mô tả, so sánh, tổng hợp, hệ thống… để thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu.

 1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 6 bảng biểu, 14 hình vẽ đồ thị và được tổ chức thành 3 chương sau đây:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của Vietsovpetro.

Chương 3: Chiến lược và các giải pháp thực hiện chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan cho Vietsovpetro đến năm 2020.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ mu báo cáo thc tp tt nghip  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

 

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn