Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh của công ty Quốc Huy Anh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại tp.Hồ Chí Minh đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty cổ phần Quốc Huy Anh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

 • Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, bao giờ cũng có sự cạnh tranh và sự cạnh tranh này ngày một trở nên mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều hiển nhiên là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn sản phẩm hay dịch vụ của mình được người tiêu dùng chú ý và lựa chọn, do đó mà doanh nghiệp nào cũng cần phải biết người tiêu dùng đang cần gì? Đang mong đợi điều gì từ sản phẩm của công ty hay từ chính sách của công ty? Nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi ra sao? Từ đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nắm bắt được tâm lý, hành vi khách hàng và đặc biệt là phải có những cuộc nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với chính sản phẩm của công ty mình.

Chính điều đó mà ngày nay, công ty nào cũng có một bộ phận chuyên về nghiên cứu khách hàng hoặc thuê dịch vụ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sự thỏa mãn khách hàng cho công ty mình nhằm nắm bắt được tình hình thị trường, sự thay đổi nhu cầu, cảm nhận của khách hàng cũng như sự thỏa mãn của họ như thế nào để công ty kịp thời điều chỉnh phù hợp giúp công ty vững mạnh và phát triển.

Trên cơ sở đó tôi chọn đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại TP.HCM đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty cổ phần Quốc Huy Anhđể tiến hành điều tra nghiên cứu và đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm Silicone của công ty Quốc Huy Anh.

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài 

Việc đo lường sự hài lòng của khách hàng nhằm để biết được ý kiến của khách hàng, xác định xem khách hàng đón nhận hay không đón nhận tích cực sản phẩm hay một dịch vụ cụ thể nào đó và để biết được mong đợi của khách hàng về sản phẩm hàng hóa dịch vụ, chất lượng của đó là như thế nào. Và đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết trong việc tạo dựng lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của một công ty.

Thực tế hiện nay cũng có rất nhiều cuộc nghiên cứu trong và ngoài nước về việc đo lường và nâng cao sự hài lòng của khách hàng về một sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó, cụ thể như:

 • Tình hình nghiên cứu trên thế giới
 • Nghiên cứu sự thỏa mãn công việc của các giảng viên khoa đào tạo trợ lý bác sỹ ở các trường y tại Mỹ của Boeve.
 • Sử dụng chỉ số mô tả công việc JDI để tìm hiểu sự thỏa mãn công việc của người lao động ở Viện y tế công cộng ở Western Cape, Nam Phi của Luddyea.
 • Nghiên cứu sự thỏa mãn công việc của công nhân nhà máy dệt ở Đài Loan của Cheng-Kuang Hsu.
 • Nghiên cứu về sự thỏa mãn công việc của chuyên viên tâm lý ở trường học của Worrell.
 • Nghiên cứu và tìm hiểu sư thỏa mãn công việc của các chuyên viên chương trình hỗ trợ nhân viên của Hiệp hội các chuyên gia hỗ trợ nhân viên Mỹ của Sweeney.
 • Tình hình nghiên cứu trong nước
  • Nghiên cứu chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, của tác giả Nguyễn Thị Mai Trang.
  • Nghiên cứu của Trịnh Văn Nguyên về tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần May Núi Thành-Tỉnh Quảng Nam.
  • Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố Kon Tum, của tác giả Nguyễn Quang Thủy.
  • Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động Viettel tại Bình Định, của tác giả Lê Thị Tuyết Trinh.
 • Một số vấn đề còn chưa được giải quyết

Nghiên cứu còn gặp hạn chế về mẫu nghiên cứu (phương pháp lấy mẫu, kích cỡ mẫu) và về phạm vi nghiên cứu.

Cũng còn một số yếu tố khác tác động đến sự hài lòng của khách hàng mà chưa được phát hiện ra trong nghiên cứu đó.

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết vẫn có những giả thuyết chưa có ý nghĩa thống kê nhưng trên thực tế những giả thuyết này đã được khẳng định tại các nước khác trên thế giới.

 • Đối tượng, phạm vi đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng:

Sự hài lòng của khách hàng tại TP.HCM đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty cổ phần Quốc Huy Anh

Phạm vi nghiên cứu:

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện cuộc nghiên cứu/khảo sát trong năm 2013

 • Mục tiêu của đề tài 

Phân tích và đánh giá thực trạng về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty Quốc Huy Anh nhằm tìm ra các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố đó đến sự hài lòng của khách hàng tại tp.HCM đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty Quốc Huy Anh. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại tp.HCM đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty Quốc Huy Anh.

 •  Phương pháp  nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về sử hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm kết hợp các nghiên cứu thực tiễn và sử dụng phương pháp kiểm định thang đo và phương trình hồi quy để đo lường các mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm.

Đề tài sử dụng tổng hợp các dạng thiết kế nghiên cứu là thiết cứu nghiên cứu thăm dò để xác định các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm tại công ty Quốc Huy Anh. Thiết kế nghiên cứu tiếp theo là thiết kế nghiên cứu mô tả để mô tả đặc thù của từng yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm.

Và tác giả sử dụng hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng cho quá trình nghiên cứu đề tài của mình. Phương pháp định tính: là một phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm hành vi, ý kiến của con người và của nhóm người từ quan điểm của nhà nghiên cứu. Phương pháp định lượng: chủ yếu là kiểm định lý thuyết, sử dụng mô hình, phương pháp nghiên cứu định lượng có thể chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách quan.

 • Dự kiến kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 

Nắm được thực trạng về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty Quốc Huy Anh. Tìm ra các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố đó đến sự hài lòng của khách hàng tại tp.HCM đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty Quốc Huy Anh. Và đề xuất ra những giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại tp.HCM đối với sản phẩm Apollo Silicone của công ty Quốc Huy Anh.

 • Giới thiệu về công ty Quốc Huy Anh và sản phẩm Apollo Silicone
  • Tổng quan về công ty Quốc Huy Anh

Công Ty Cổ Phần Quốc Huy Anh là thành viên trong nhóm các công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, sản xuất và thương mại quốc tế.

Là nhà quản lý thương hiệu và marketing chuyên nghiệp trên thị trường Việt Nam, công ty hiện đang phát triển và phân phối độc quyền nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như Giấy văn phòng cao cấp PaperOne,  Silicone Shin-etsu Nhật Bản, hóa chất và vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh cao cấp …

 • Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty
 • Tầm nhìn

Công ty cổ phần HC & VLXD Quốc Huy Anh quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp mặt hàng Apollo Silicone tại thị trường Việt Nam, trên cơ sở liên kết sức mạnh của các thành viên với sức mạnh của các đối tác cùng hệ thống sản phẩm và dịch vụ mang tính chất chuyên nghiệp được hoàn thiện liên tục và được mở rộng một cách có chọn lọc nhằm tạo lập và đóng góp các giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và cộng đồng.

 • Sứ mệnh

Lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu.Tài năng là tài sản của doanh nghiệp và phải được tạo mọi điều kiện để phát triển. Xem chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên, khả năng sinh lợi cho các chủ sở hữu là giá trị của doanh nghiệp.

 • Nguyên tắc hoạt động của công ty
 • Khách hàng

Luôn suy nghĩ và hành động một cách trung thực vì lợi ích của khách hàng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao.

 • Sáng tạo

Liên tục cập nhật và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý và sản xuất. Thường xuyên cải tiến quy trình làm việc và phương pháp sản xuất và cung cấp dịch vụ.

 • Hợp tác

Sẵn sàng hợp tác với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực và các bên cùng có lợi.

 • Các sản phẩm Apollo Silicone của công ty

Thương hiệu APOLLO Silicone là sản phẩm hợp tác của Công ty Cổ Phần Quốc Huy Anh với 02 tập đoàn silicone lớn nhất trên thế giới là Shin-etsu(Japan) và Dow Corning(USA).

Với vị thế là thương hiệu hàng đầu trên thị trường và nhằm đảm bảo tuyệt đối chất lượng của sản phẩm, 100% nguyên liệu silicone sealant của APOLLO được cung cấp bởi hai tập đoàn Shin-etsu và Dow Corning, nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện và được chiết xuất trên dây chuyền hiện đại với sự kiểm soát nghiêm ngặt về kỹ thuật của các chuyên gia từ Tập đoàn Shin-etsu. Tuyệt đối không pha trộn với nguyên liệu rẻ tiền hoặc kém chất lượng nhằm hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, công ty luôn luôn tự hào khẳng định chất lượng cao cấp nhất và ổn định nhất của sản phẩm APOLLO Silicone.

Hiện nay, APOLLO được phát triển với nhiều dòng sản phẩm về silicone nhằm đáp ứng nhu cầu và các ứng dụng đa dạng trên thị trường xây dựng, bao gồm: Acrylic A100, Acid A200, Acid A300, Oxime A500, Oxime A600, Glass & Metal, Foam, Super Foam.

 • Kết cấu của luận văn

Luận văn gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu

Chương 4: Phân tích kết quả khảo sát

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment