Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp quản trị kinh doanh là gii pháp nâng cao năng lc cnh tranh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2013-2018 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

  Ý nghĩa của đề tài

Cao su là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, với vị thế là quốc gia xuất khẩu cao su lớn thứ tư thế giới, trong bối cảnh hội nhập hiện nay trước những biến động của thị trường thế giới mặt hàng này không tránh khỏi những tác động từ nhiều phía. Thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp cao su đó là: làm sao sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất và có sức cạnh tranh cao so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh có hiệu quả, đánh giá đúng cung cầu của thị trường, xác định được các nguồn lực tự có để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đúng hướng, nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành cao su có quy mô trung bình, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng, các nguồn lực bên trong chưa được phát huy có hiệu quả nên sức cạnh tranh của Công ty so với các công ty cùng ngành chưa đủ mạnh. Do đó, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú giai đoạn 2013 – 2018” nhằm giúp doanh nghiệp khai thác được lợi thế riêng của mình, từ đó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong nước.

   Mục tiêu của đề tài

– Hệ thống hóa các lý thuyết và khả năng cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và đưa ra các yếu tố hình thành nên lợi thế cạnh tranh trong ngành cao su.

– Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đề tài nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh, các chỉ tiêu cấu thành năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Trên cơ sở những nét khái quát, thực trạng sản xuất kinh doanh, phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh và đưa ra những đánh giá về năng lực cạnh tranh của Công ty. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Đồng Phú.

   Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp, so sánh để xử lý số liệu thu thập được

Trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia về các yếu tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu cấu thành năng lực cạnh tranh và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của    Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu

Chương 2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty CP Cao su Đồng Phú

Chương 3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP Cao su Đồng Phú

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment