Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh của công ty CNG Việt Nam

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp qun tr kinh doanh là Nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh của công ty cổ phần CNG Việt Nam để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

 Tính cấp thiết của đề tài:

     Nền kinh tế thị trường Việt Nam ngày càng phát triển, nhiều doanh nghiệp được thành lập và có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh đã gặp phải rất nhiều  khó khăn dẫn đến tạm ngưng hoặc ngừng hẳn sản xuất kinh doanh vì thua lỗ, có nhiều trường hợp còn bị phá sản mà nguyên nhân đơn giản là không có chiến lược lâu dài, không hoạch định được tương lai cũng như không tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mình.

Mục tiêu chung của các doanh nghiệp đều là tạo ra lợi nhuận cao, làm cho đồng vốn sinh lời cao nhất, mang về cho doanh nghiệp nhiều lợi nhuận nhất và tiết kiệm được nhiều chi phí cũng như giảm giá thành để cạnh tranh, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nhà nước, thực hiện được nhiều công tác an sinh xã hội,….nhưng để đạt được những kết quả như mong đợi này, hơn lúc nào hết các doanh nghiệp cần phải tìm có những giải pháp cụ thể, sát thực với tình hình sản xuất của doanh nghiệp mình.

      Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và sự sống còn của doanh nghiệp là kết quả kinh doanh có lợi nhuận thì các doanh nghiệp luôn phải tìm tòi, nghiên cứu các biện pháp sản xuất kinh doanh khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

     Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam là doanh nghiệp mới đi vào hoạt động,  trong những năm gần đây đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cũng không ngừng hòan thiện chiến lược phát triển kinh doanh của mình cũng như tìm kiếm những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian gần đây của công ty cho thấy rằng lợi nhuận cứ giảm dần theo các năm.

      Với khả năng tiếp thu thực tế tại Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam và những kiến thức được trang bị ở trường, với mong muốn bày tỏ những nhận xét và quan điểm của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam. Vì vậy, em chọn đề tài:“ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam” làm đề tài luận văn cao học. Hi vọng luận văn sẽ giúp công ty có thêm biện pháp để nâng cao hiệu quả của công ty, mang về nhiều lơi nhuận, gặt hái thành công hơn nữa trong quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển của công ty cũng như củng cố được những kiến thức thực tế trong quá trình học tập của bản thân.

 Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu đề tài này là :

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
  • Phân tích thực trạng của công ty và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  • Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty.

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài:

Luận văn nghiên cứu thực trạng  hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CNG Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2012.

 Phương pháp nghiên cứu:

  • Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng số liệu thứ cấp từ các báo cáo: báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012; các Hợp đồng,các tài liệu có liên quan thu thập từ báo chí, Internet. Ngoài ra còn các báo cáo khoa học, các luận văn cũng được tham khảo một các hợp lý.
  • Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp suy luận, logic, phương pháp lịch sử,…

 Bố cục của luận văn tốt nghiệp:

 Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn được trình bày theo 3 Chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh  nghiệp.

Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần CNG Việt Nam.

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần CNG Việt Nam

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp tt nghip  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn