Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh cho tổng công ty Công nghiệp In và Bao bì Liksin

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược kinh doanh là gii pháp nâng cao năng lc cnh tranh cho tng công ty Công nghip In và Bao bì Liksin đến năm 2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

Đặt vấn đề

Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải tạo cho mình khả năng chống chọi lại các thế lực cạnh tranh một cách có hiệu quả. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, với tiến trình khu vực hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, tính quyết dịnh của năng lực cạnh tranh đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp càng rõ nét. Do vậy các doanh nghiệp phải không ngừng tìm tòi các biện pháp phù hợp và liên tục đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn lên chiếm được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ thì mới có thể phát triển bền vững được.

Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn góp phần vào nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Từ đó tạo ra sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn với giá rẻ hơn, làm cho nền kinh tế phát triển, khả năng cạnh tranh của quốc qia được  nâng cao và đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Vì vậy bên cạnh nỗ lực cạnh tranh của doanh nghiệp, trên tầm vĩ mô, Nhà nước cần phải nhanh chóng và đồng bộ hoàn thiện các cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho các doanh nghiệp; đồng thời thông qua đàm phán, ký kết các cam kết quốc tế về hội nhập, xúc tiến thương mại, tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa.

Tính cấp thiết của đề tài

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh không chỉ mang tính chất trong nước mà còn với nước ngoài.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh đóng vai trò vô cùng quan trọng và được coi là động lực của sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng  và của nền kinh tế nói chung. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự phát triển của mọi thành phần kinh tế, góp phần xóa bỏ những độc quyền, bất hợp lý, bất bình đẳng trong kinh doanh. Kết quả của quá trình cạnh tranh sẽ quyết định doanh nghiệp nào tiếp tục tồn tại và phát triển còn doanh nghiệp nào sẽ bị phá sản và giải thể. Do đó, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã trở thành một vấn đề quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm.

Trong quá trình hội nhập và phát triển công ty có được những thuận lợi và khó khăn, giải quyết khó khăn để vững vàng hội nhập và phát triển ngày một mạnh là yêu cầu cấp thiết của đề tài này.

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

–        Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty.

–        Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty.

–        Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

 Phương pháp nghiên cứu của đề tài

– Khảo sát về tình trạng hiện tại, quy trình sản xuất từ NVL đầu vào cho đến giao hàng và hậu mãi khách hàng. Phân tích hoạt động sản xuất, chi phí, dịch vụ khách hàng… để rút ra ưu và khuyết điểm (phát huy ưu điểm, tập trung giải quyết khuyết điểm).

– Tổng hợp liệt kê những chi phí của công ty để phân tích so sánh với ngành.

– Điều tra sự thỏa mãn của khách hàng đối với công ty và thị phần cung cấp bao BB so với ngành.

– Dự báo xu hướng phát triển của ngành để có giải pháp đầu tư về MMTB, công nghệ… một cách hợp lý.

Bố cục của đề tài

Đề tài được chia thành ba chương

Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.

Chương 2: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty Liksin.

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Liksin.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp tt nghip  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment