Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Sài Gòn

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Sài Gòn để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.1. Lý do nghiên cứu

Trong xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, giáo dục luôn được coi là yếu tố hàng đầu có ảnh hưởng đến sự phát triển thịnh vượng quốc gia. Hòa trong xu thế đó, với một nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới nên càng đòi hỏi nhiều người có trình độ cao. Các nhà tuyển dụng cũng ngày càng có những yêu cầu cao và khắt khe hơn về năng lực thực tế hơn là tấm bằng, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc của người lao động để không phải mất nhiều thời gian, chi phí để phải đào tạo lại. Hơn nữa, hình thức đào tạo tại chức, liên thông không chính quy với tấm bằng trung cấp hay cao đẳng ngày nay ít được coi trọng mà thay vào đó đào tạo bậc đại học hệ chính quy ngày nay càng được coi trọng và được đánh giá cao. Chính vì vậy, nắm bắt được những yêu cầu cấp thiết đó, sự nhận thức của người lao động Việt Nam hiện nay cũng đã thay đổi. Để có được công việc ổn định với thu nhập cao xứng đáng, đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng nhu cầu công việc và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Do đó, nhu cầu học tập nâng cao trình độ tri thức của người dân Việt Nam hiện nay tăng cao, ai cũng muốn tìm kiếm các cơ hội học tập, môi trường học tập thật sự tốt để một phần nâng cao năng lực bản thân, phần nữa có thể đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng để có thể tìm được công việc ổn định trong tương lai.

Để đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng đào tạo nhân lực cho toàn xã hội ngày càng tăng cao, đã có rất nhiều trường Đại học được thành lập. Các trường hầu hết đều đào tạo đa ngành nghề, đưa ra các chương trình đào tạo với tên gọi khác nhau và phù hợp với các nhu cầu khác nhau, đáp ứng được các mục tiêu học tập của từng đối tượng.

Tuy nhiên việc có quá nhiều trường đại học như vậy cũng làm cho người học thấy phân vân và lúng túng khi quyết định lựa chọn trường học phù hợp với mình. Họ gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định lựa chọn trường mà mình dự định theo học.

Đứng trước hàng loạt các lý do về: chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, phương pháp, chi phí, công nghệ đào tạo, cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức đào tạo sẽ gây ảnh hưởng khi người học đưa ra quyết định chọn trường. Trường Đại học Sài Gòn trong những năm qua luôn nhận thức rõ những điều này và đã có những biện pháp nhằm thu hút người học. Bên cạnh đó cũng không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường. Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn” được thực hiện nhằm nghiên cứu mức độ hài lòng và các yếu tố tác động đến sự hài lòng của những sinh viên hiện tại để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo cũng như thu hút số lượng người học đến với trường ngày càng tăng cao.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài này không chỉ đơn thuần để hoàn thành luận văn cao học, mà tác giả còn quan tâm đến việc nghiên cứu và nhận dạng các nhân tố có liên quan đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên bậc đại học hệ chính quy tại trường Đại học Sài Gòn. Đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

Xây dựng thang đo đo lường các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học chính quy tại trường Đại học Sài Gòn.

Phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên đến sự hài lòng của sinh viên.

Đưa ra các hàm ý quản trị nhằm giúp cho Ban lãnh đạo trường nâng cao sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu

Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn ?

Tác động của những nhân tố trên đến sự hài lòng của sinh viên và mối quan hệ giữa các yếu tố đó trong mô hình như thế nào ?

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1.  Đối tượng nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn.
  • Đối tượng khảo sát: Là những sinh viên đang theo học bậc đại học hệ chính quy tại TP. HCM do phòng đào tạo của trường Đại học Sài Gòn quản lý.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

  • Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khi theo học bậc đại học hệ chính quy tại trường Đại học Sài Gòn.
  • Về thời gian: thời gian thực hiện khảo sát là năm 2014
  • Về không gian: sử dụng bảng câu hỏi đóng, và thu thập dữ liệu từ sinh viên. Sau đó dữ liệu sẽ được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Xác định được những nhân tố dùng để đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Sử dụng tài liệu để tham khảo cho nghiên cứu sau này.

1.5. Kết cấu đề tài

Đề tài bao gồm 5 chương:

Chương 1 – Giới thiệu đề tài: Mục đích của chương là trình bày lý do nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa đề tài.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây: Trình bày một số khái niệm về chất lượng, dịch vụ, chất lượng dịch vụ đào tạo, cơ sở lý thuyết của nghiên cứu, mô hình và một số nghiên cứu tiêu biểu về chất lượng dịch vụ đào tạo.

Chương 3 – Thiết kế nghiên cứu: Nội dung của chương đưa ra các phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng: định tính, định lượng, xây dựng thang đo, cách chọn và xác định mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, quá trình thu thập thông tin bằng bảng câu hỏi, xây dựng mô hình nghiên cứu.

Chương 4 – Kết quả nghiên cứu: Mục đích của chương này là trình bày việc phân tích và xử lý các dữ liệu đã thu thập được từ bảng câu hỏi khảo sát bằng phần mềm SPSS. Cụ thể phân tích độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Anpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi quy đa biến và kiểm định một số giả thuyết về sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn.

Chương 5 – Kết luận và đề xuất hàm ý quản trị: Từ kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ đưa ra một số kết luận, nêu bật lên những mặt hạn chế của đề tài và từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng chất lượng dịch vụ đào tạo bậc đại học hệ chính quy tại trường Đại học Sài Gòn. Đồng thời cũng sử dụng tài liệu để tham khảo cho các nghiên cứu sau này.

1.6. Tóm tắt chương 1

Trong chương 1, tác giả đã giới thiệu khái quát được lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.

Tác giả cũng đã đưa ra được kết quả sẽ đạt được khi nghiên cứu. Từ đó thấy được ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Kết cấu của luận văn bao gồm 5 chương. Cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây, thực trạng dịch vụ đào tạo của trường Đại học Sài Gòn sẽ được trình bày ở chương 2. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ xây dựng mô hình nghiên cứu, lập bảng câu hỏi, và khảo sát ý kiến của sinh viên ở chương 3. Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên hệ bậc đại học hệ chính quy về chất lượng dịch vụ đào tạo để từ đó đưa ra những hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo ở chương 4 và 5.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn