Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp quản trị kinh doanh gii pháp nâng cao cht lượng đào to trung cp chuyên nghip ti khu vc thành ph H Chí Minh đến năm 2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

  Tính cấp thiết của đề tài

Giáo dục và đào tạo là một trong những quốc sách hàng đầu mà mỗi quốc gia phải ưu tiên phát tiển, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước, nguồn nhân lực được đào tạo chất lượng cao chính là năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục và đào tạo với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã khẳng định: “Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo, độc lập và suy nghĩ của học sinh, sinh viên”.

Hiện nay, đất nước ta đang thừa nhân lực lao động giản đơn nhưng lại thiếu nhân lực trình độ cao thì vấn đề về chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là rất cần thiết để xây dựng nguồn nhân lực chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tư cách đạo đức tốt và có tâm với nghề, có định hướng phát triển bền vững cho tương lai.

Trong giai đoạn hiện nay, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhất là khi nước ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) luôn là vấn đề đặt ra với các địa phương, các ngành, trong đó có ngành giáo dục. Trong khi đó, sức ép về dân số và việc làm là vô cùng gay gắt do cung về lao động giản đơn hơn cầu rất nhiều, mà cung về lao động lành nghề, có trình độ chuyên nghiệp lại không đáp ứng đủ cầu. Với tình hình đó, tác giả thấy rằng đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao tay nghề có vai trò cực kỳ quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển nền kinh tế quốc dân.

Các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Tp.HCM kể cả công lập và tư thục đều cố gắng đẩy mạnh triển khai việc đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy trong tất cả các môn học để đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Kể cả việc đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm máy móc hiện đại phục vụ cho nhu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường vẫn còn bất cập, gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nên tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

  Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo, quản lý, kiểm định chất lượng đào tạo, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên cơ sở lý luận này, luận văn đi vào phân tích thực trạng các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Tp. HCM và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo hệ TCCN, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bậc trung cấp trước đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, trong bối cảnh nhu cầu về nguồn nhân lực mỗi ngày một cao.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Phạm vi nghiên cứu: các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm:

–  Phương pháp nghiên cứu lý luận qua tài liệu

–  Phương pháp thu thập, thống kê, phân tích, so sánh, đối chiếu

–  Phương pháp quy nạp, suy diễn

  Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục thì kết cấu của luận văn bao gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết tổng quan về chất lượng đào tạo TCCN

Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo của một số trường TCCN tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo TCCN tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

 

 

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment