Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp qun tr kinh doanh Các nhân t tác đng đến giá tr thương hiu ti trường Cao đng Kinh tế Đi ngoi qua đánh giá ca sinh viên (2015) để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

  1. Giới thiệu

Nghiên cứu về giá trị thương hiệu của các đơn vị sản xuất kinh doanh hiện nay đã có rất nhiều đề tài. Nhưng nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo tác giả được biết hiện có rất ít đề tài và những nghiên cứu này chỉ mang tính chất định hướng chung chung rất khó áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Trong bối cảnh hiện tại của giáo dục Việt Nam, có rất nhiều trường nước ngoài đang tham gia đạo tạo từ bậc tiểu học đến hệ sau đại học, vì thế việc xây dựng thương hiệu trở nên vấn đề cấp bách cho toàn hệ thống trường công lập. Vì thế tác giả mong muốn đóng góp  phần trong việc thực hiện các chiến lược thương hiệu giáo dục thông qua đề tài ”Các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại qua đánh giá của sinh viên”

Mục tiêu của đề tài cung cấp cho người đọc về những yếu tố ảnh hưởng đến đến giá trị thương hiệu giáo dục hiện tại. Đề tài còn rất hữu ích cho việc nâng cao giá trị thương hiệu của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại bằng những đề xuất trong bài nghiên cứu.

  1. Nội dung

Đề tài phân tích ”Các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại qua đánh giá của sinh viên” được thực hiện trong bối cảnh toàn ngành giáo dục Việt Nam đang thực hiện quá trình cải cách, đổi mới toàn diện. Luận văn bao gồm ba vấn đề cốt lõi sau:

Thứ nhất, thông qua nghiên cứu các khái niệm, mô hình liên quan đến giá trị thương hiệu, kết hợp với nghiên cứu định tính tác giả điều chỉnh và đưa ra mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu qua đánh giá của sinh viên.

Thứ hai, tác giả tiến hành khảo sát 369 sinh viên đang theo học tại trường qua phiếu điều tra. Bằng sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16.0 nghiên cứu cho thấy các nhân tố ”Nhận biết thương hiệu” ; ”Ham muốn thương hiệu”;”Chất lượng cảm nhận” và ”Lòng trung thành thương hiệu” tác động đến giá trị thương hiệu.

Thứ ba, Từ kết quả nghiên cứu tác giả kiến nghị giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

  1. Kết quả thảo luận và phân tích

Dựa trên nghiên cứu định tính tác giả rút ra nhóm yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu gồm ”Nhận biết thương hiệu” ; ”Ham muốn thương hiệu”;”Chất lượng cảm nhận” và ”Lòng trung thành thương hiệu”.

Dựa trên kết quả phân tích số liệu khảo sát cho thấy nhóm yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu bao gồm ”Nhận biết thương hiệu” ; ”Ham muốn thương hiệu”;”Chất lượng cảm nhận” và ”Lòng trung thành thương hiệu”.

Như vậy giữu nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng không có sự khác biệt về các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu.

  1. Kết luận

Việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại qua đánh giá của sinh viên là việc làm cần thiết. Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận về giá trị thương hiệu, phân tích sự đánh giá của sinh viên để từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn