Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh các nhân tố đo lường giá trị thương hiệu máy tính

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp qun tr kinh doanh các nhân t đo lường giá tr thương hiu máy tính xách tay ti th trường Biên Hòa (2015) để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

Chọn lựa một thương hiệu được khách hàng yêu thích trong những năm qua, là các thương hiệu máy tính xách tay trên thị trường ở Việt Nam cũng để nghiên cứu. Nghiên cứu này được tiến hành tìm hiểu các nhân tố do lường giá trị thương máy tính xách tay dựa trên các lý thuyết về thương hiệu và giá trị thương hiệu là thang   đo có sẵn trên thế giới như của  Aaker (1991), Lassar (1995), Keller (2003), thang  đo đo lường về mức độ nhận biết thương hiệu Nguyễn Đình Thọ (2002), thang đo đo lường tài sản thương hiệu trong thị trường dịch vụ của Hoàng Thị Phương Thảo (2010) và các tác động của nó đến thành phần giá trị thương hiệu theo nhận thức  của khách hàng, từ đó đua ra một số hàm ý thiết thực giúp nhà quản lý nâng cao hình ảnh thương hiệu và lòng đam mê thương hiệu của khách hàng.

Đầu tiên là việc tìm hiểu cơ sở lý thuyết và tham khảo các nghiên cứu có trước để đưa ra mô hình và các giả thuyết đề nghị. Tiếp theo nghiên cứu được tiến hành thông qua hai giai đoạn: sơ bộ (định tính), chính thức (định lượng). Số lượng mẫu dùng trong nghiên cứu là 209 thông qua phương pháp lấy mẫu thuận tiện.

Kết quả nghiên cứu cho th ấy các thương hiệu máy tính xách tay có những ảnh hưởng  về  giá trị  thương hiệu  có các  nhân  tố như  sau:  “nhận  biết  thương  hiệu”

b=0.167, “chất lượng cảm nhận” b=0.304, “lòng đam mê thương hiệu”  b=0.646. Các nhân tố này có ảnh hưởng tích cực đế giá trị thươn g hiệu máy tính xách tay, trong đó nhân tố lòng đam mê thương hiệu có ảnh hưởng rất cao.

Tuy nhiên, còn một số điểm hạn chế nhưng nghiên cứu có thể sử dụng để tham

khảo cho các nhà quản lý và marketing của các trung tâm máy tính trong việc nâng cao hình thương hiệu về giá trị thương hiệu. Đồng thời nghiên cứu này cũng giúp khách hàng đã, đang và chuẩn bị sử dụng máy táy tính xách tay sẽ hiểu hơn về các thương hiệu máy tính xách tay.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thc tp tt nghip  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment