Báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự tại công ty thực phẩm Asuzac

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Báo cáo thực tập nhân sự về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty thực phẩm Asuzac để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Trong lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội, con người luôn được coi là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong mọi thời đại, con người luôn là chủ thể sáng tạo ra mọi của cải vật chất, văn hóa xã hội. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thì vai trò của nhân tố con người cũng được khẳng định và minh chứng.
Sau nhiều năm đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhân tố con người, đã đề ra được một số giải pháp hữu hiệu để giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân – tập thể – xã hội và đã thu được nhiều thành công đáng khích lệ. Vì vậy, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển một đội ngũ lao động có chất lượng, số lượng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho hội nhập và cạnh tranh thắng lợi trong tương lai.
Đây cũng chính là vấn đề không chỉ công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC ( ASUZAC) nói riêng, mà tất cả các doanh nghiệp nói chung cần chú trọng một cách nghiêm túc. Đối với ASUZAC, vấn đề duy trì và phát triển nhân lực ở công ty trong giai đoạn sắp tới là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết, đòi hỏi sự quan tâm nỗ lực của các cấp lãnh đạo công ty.
Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH ASUZAC, qua nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty, tôi thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, do còn có một vài khó khăn cho nên công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định trong công tác này. Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác tuyển dụng nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào, cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phẩm ASUZAC ” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài này là nhằm:
– Hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
– Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm ASUZAC.
– Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm ASUZAC.
– Đề ra các giải pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm ASUZAC
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực của công ty.
Phạm vi nghiên cứu:
– Phạm vi không gian: đề tài được thực hiện tại công ty ASUZAC, tập trung vào công tác tuyển dụng nhân lực
– Phạm vi thời gian: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu ba năm gần đây nhất là năm 2010, 2011, và 2012.
– Phạm vi thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 01/04/2013 đến ngày 20/06/2013
4. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp tra cứu tài liệu, sử dụng số liệu hiện có của công ty.
+ Phương pháp thống kê, khảo sát quá trình tuyển dụng tại công ty.
+ Điều tra, phân tích số liệu liên quan đến công tác tuyển dụng các năm vừa qua.
+ Phương pháp so sánh số liệu giữa các năm.
+ Phương pháp tổng hợp, nhận xét, rút ra kết luận cho các vấn đề nghiên cứu.
5. Kết cấu chuyên đề
Kết cấu của chuyên đề gồm có 4 phần:
– Chương 1: Lý luận chung về tuyển dụng nhân sự
– Chương 2: Giới thiệu về công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC

– Chương 3: Thực trạng của công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC
– Chương 4: Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thực phẩm ASUZAC

Các bạn vui lòng tải về để xem toàn bộ nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân sự công ty Tư vấn Vietcontro đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập du lịch … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment