Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Long Ngô

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Long Ngô để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1.1 Khái niệm về quản trị nhân sự
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Mục tiêu
1.2 Nội dung cơ bản trong quản trị nhân sự
1.2.1 Hoạch định
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Tiến trình hoạch định
1.2.2 Tuyển dụng
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng
1.23 Đào tạo, phát triển nhân sự
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.4 Lương bổng và đãi ngộ
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.1 Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến lương bổng và đãi ngộ
1.3 Vai trò quản trị nhân sự
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự
1.4.1 Môi trường bên ngòai
1.4.2 Môi trường bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP LONG NGÔ
2.1 Khái niệm sự ra đời và phát triển của công ty
2.1.1 Lịch sử phát triển của Công ty
2.1.2 Một số đặc điểm tại công ty
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2 Chức năng của bộ phận
2.1.3 Tình hình nhân sự tại công ty
2.1.3.1 Kết quả họat động kinh doanh tại công ty trong 3 năm gần nhất
2.1.3.2 Cơ cấu nhân sự xét trên giới tính
2.1.3.3 Cơ cấu nhân sự xét về trình độ
2.1.3.4 Cơ cấu nhân sự xét về độ tuổi
2.2 Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty
2.2.1 Đánh giá điểm mạnh và yếu về nhân sự tại công ty bằng ma trận SWOT
2.2.2 Bố trí, sử dụng lực lượng lao động tại công ty
2.2.2.1 Ð?i v?i công tác tuyển dụng
2.2.2.2 Đối với công tác đào tạo, phát triển
2.2.2.3 Đối với công tác lương bổng, đãi ngộ
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY
3.1 Báo cáo thực tập Chiến lược chung của công ty
3.1.1 Về con người
3.1.2 Tổ chức và điều hành
3.1.3 Chiến lược nguồn nhân lực
3.2 Giải pháp và kiến nghị
3.2.1 Về công tác tuyển dụng
3.2.2 Về công tác đào tạo, phát triển
3.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo
3.2.2.2 Đào tạo và bồi dưỡng nhân sự
3.2.2.3 Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực
3.2.2.4 Cải tiến qui trình phát triển nhân sự
3.2.3 Về chế độ đãi ngộ khen thưởng
3.2.3.1 Các biện pháp kích thích nhân sự
3.2.3.2 Các phúc lợi
3.2.3.3 Chế độ đãi ngộ, khen thưởng
KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các bạn vui lòng tải về để xem toàn bộ nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập công tác đào tạo nhân lực Công ty Sơn Hải Phòng  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập marketing  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment