Báo cáo thực tập nhân sự về sự gắn bó người lao động đạt 9 điểm

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp nhân sự là Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

  1. Sự cần thiết của đề tài

Trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ thì bất cứ ngành nào, doanh nghiệp hay địa phương nào cũng phải ý thức và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Trước tình hình đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải có đội ngũ nhân viên giỏi. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đặt công tác quản trị nguồn nhân sự lên hàng đầu. Lâu nay, nhân lực luôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng nếu thiếu lực lượng lao động giỏi thì doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng được lợi thế cạnh tranh, bởi lẽ con người chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Trong giai đọan hiện nay đã có một sự thay đổi rất lớn về nhận thức của người quản lý doanh nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp. Nếu như trước đây người lao động được xem như là chi phí đầu vào thì hiện nay người lao động được xem như tài sản, nguồn lực vô cùng quý giá quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) có hơn 30 năm kinh nghiệm về cung cấp các dịch vụ chuyên ngành xây lắp dầu khí và đang tiến dần tới mục tiêu là làm tổng thầu EPC các công trình xây lắp dầu khí trong và ngoài nước với đội ngũ cán bộ công nhân viên gần 2.000 người. Hoạt động trong lĩnh vực đòi hỏi yêu cầu công nghệ cao, PVC- MS đã đầu tư rất bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên vấn đề về quản lý nguồn nhân lực của công ty chưa được giải quyết một cách thật sự hợp lý, tình trạng công nhân và kỹ sư giỏi của công ty tự ý nghĩ việc không có lý do trong khi các dự án mà công ty đang thực hiện lại cần một lượng lớn công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư và chuyên gia giỏi, công ty phải mất rất nhiều chi phí để thuê chuyên gia, chi phí đào tạo nguồn nhân lực giỏi phục vụ cho các dự án. Vì những lợi ích cá nhân mà người lao động vẫn chưa thực sự gắn bó với công ty và cũng do công ty chưa có chính sách hợp lý trong việc thõa mãn các yêu cầu của người lao động nên việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong công ty đang là một vấn đề cấp bách cần được giải quyết hiện nay của công ty. Đó là lý do của việc lựa chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

            Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động và đưa ra các giải pháp nâng cao sự gắn bó của người lao động trong PVC- MS.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Tập hợp những cơ sở lý thuyết về sự gắn bó của người lao động trong các doanh nghiệp.

Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó và phương pháp tiến hành đánh giá sự gắn bó của người lao động trong PVC- MS.

Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong PVC- MS.

Giải pháp nâng cao sự gắn bó của người lao động trong PVC- MS.

  1. Đối tượng và phm vi nghiên cu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong PVC-MS.

Đối tượng khảo sát là người lao động đã và đang làm việc tại PVC-MS.

Phạm vi thời gian: thông tin thứ cấp thu thập từ năm 2011 đến 2013 từ nguồn PVC-MS và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin sơ cấp thu thập từ phỏng vấn bảng câu hỏi trong vòng 15 ngày từ ngày 01/12 – 15/12/2013.

  1. Phương pháp nghiên cu

Nghiên cứu được thực hiện qua 2 bước: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

  • Nghiên cứu định tính

Đề tài sử dụng cơ sở lý thuyết về người lao động, sự gắn bó của người lao động và tham khảo mô hình nghiên cứu sự gắn bó của người lao động của các tác giả để đưa vào nội dung của các thang đo lường trong đề tài này.

Thực hiện khảo sát câu hỏi mở cho một nhóm 20 người tại PVC-MS. Trên cơ sở của nội dung đã khảo sát, cộng với phương pháp chuyên gia, đề tài đã tiến hành điều chỉnh và bổ sung một số thang đo cho phù hợp với yêu cầu của luận văn. Từ đó, rút ra các nhân tố tác động đến sự gắn bó của người lao động. Bảng câu hỏi mở được dùng là bảng câu hỏi định tính. Bước tiếp theo là thực hiện nghiên cứu định lượng.

  • Nghiên cứu định lượng

Sau khi rút ra được các nhân tố tác động đến sự gắn bó của người lao động trong PVC-MS, tiến hành nghiên cứu điều tra mở rộng cho nhiều đối tượng, thu thập và thống kê ý kiến của người lao động về các nhân tố ảnh hưởng đến các nhân tố tác động đến sự gắn bó của người lao động thông qua bảng câu hỏi định lượng được thiết kế với thang đo Liker 5 mức độ để đo lường mức độ quan trọng của các nhân tố đã rút ra từ nghiên cứu định tính. Kế đó sử dụng kiểm định thang đo với các giả thuyết đề ra bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tương quan, kiểm định sự khác biệt của hai trung bình Independence-Sample T-Test và phân tích phương sai Anova. Mục đích của nghiên cứu này là vừa để sàng lọc các biến quan sát, vừa để xác định giá trị và độ tin cậy của thang đo cũng như tác động của các nhân tố đến các nhân tố tác động đến sự gắn bó của người lao động trong PVC-MS.

5. Kết cấu

Ngoài phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu 5 chương.

Phần Mở đầu

Chương 1 Lý thuyết về sự gắn bó của người lao động trong doanh nghiệp

Chương 2 Phân tích thực trạng sự gắn bó của người lao động trong Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí.

Chương 3 Giải pháp nâng cao sự gắn bó của người lao động trong Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí.

Kết luận

 TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khác là: Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh mua nhà của người thu nhập thấp đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới lạ để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tập tốt nghệp tài chính ngân hàng,báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập kế toán để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment