Báo cáo thực tập nhân sự tại Công ty dịch vụ Toàn Thắng

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty dịch vụ Toàn Thắng để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội và không ít thách thức. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang rất tự tin để hội nhập, đồng thời nhìn thấy nhiều cơ hội mà toàn cầu hóa mang lại. Tuy nhiên, việc hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực đòi hỏi yêu cầu cao hơn, do Việt Nam phải mở cửa thị trƣờng cho doanh nghiệp và hàng hóa nƣớc ngoài vào Việt Nam. Chính việc mở cửa thị trƣờng là cuộc cạnh tranh gay go quyết liệt cho doanh nghiệp trong nƣớc.

Trƣớc những cơ hội và thách thức đó, các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ, cạnh tranh của thị trƣờng nội địa và cạnh tranh trên thƣơng trƣờng quốc tế. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào các yếu tố, đặc việt là chất lƣợng quản lý và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực có một vai trò rất quan trọng, nó có ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện thành công những kế hoạch, những chiến lƣợc trƣớc mắt và lâu dài.

Bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào cũng đều đƣợc tạo thành bởi các thành viên là con ngƣời hay nguồn nhân lực. Có thể khẳng định rằng song song với việc phát huy hiệu quả các nguồn nhân lực nhƣ vốn, trang thiết bị, chiến lƣợc kinh doanh… thì việc phát huy hiệu quả nguồn nhân lực là sự sống còn và quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Hơn thế có thể xem nguồn nhân lực là “tài sản” lớn của doanh nghiệp. Để chuyên nghiệp hóa hệ thống quản lý, cũng nhƣ chăm chút nguồn “tài sản” của mình, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lƣợc cho doanh nghiệp mình hơn bất kỳ ai vì doanh nghiệp là ngƣời hiểu rõ nhất mình đang cần gì, thiếu gì, và thay đổi gì. Doanh nghiệp cũng phải mạnh dạn tái cấu trúc khi cần thiết với những mô hình quản lý phù hợp với cơ cấu hiện tại của doanh nghiệp. Nguyên tắc quan trọng nhất trong mọi mô hình quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam chính là “xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, đồng bộ, hiệu quả”. Điều này có tính quyết đinh sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy quản trị và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực của một doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Là sinh viên năm cuối thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và dịch vụ Toàn Thắng, đây là cơ sở để em tiếp cận với vông việc và quan trọng hơn là em có cơ hội để áp dụng những kiến thức đã học của mình đã học đƣợc trên giảng đƣờng vào thực tế. Qua quá trình thực tế tại công ty, em đã đi

sâu tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại và dịch vụ Toàn Thắng” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Em hy vọng một phần nào đó sẽ giúp cho công ty đạt đƣợc hiệu quả cao trong thời gian tới.

Đề tài gồm 3 chƣơng:

Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Toàn Thắng.

Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Toàn Thắng.

Mục đích của đề tài trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác sử dụng nguồn nhân lực của công ty, phát hiện ra những ƣu điểm và những mặt còn tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, giúp công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

 TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự tại Công ty Đầu tư và Phát triển HPI  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment