Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty DHQ

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Với xu hướng phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường thế giới thì nền kinh tế thị trường non trẻ của Việt Nam đã hình thành. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn trụ vững, cũng như tiếp tục phát triển thì việc mở  rộng quy mô sản xuất, tăng cường khả năng chiếm lĩnh thị trường đã là một xu thế tất yếu khách quan. Song trƣớc hết các doanh nghiệp phải hiểu rõ và nắm bắt kịp thời thực trạng, diễn biến của nền kinh tế trong từng giai đoạn. Việc xây dựng những kế hoạch hoạt động mang tính chiến lƣợc đối với từng doanh nghiệp đã trở nên quan trọng hơn trong việc giành thế chủ động với những thay đổi của thị trường.

Tuy nhiên, xuất phát điểm của nền kinh tế nƣớc ta quá thấp, cơ sở vật chất thiết bị lạc hậu, trong khi nguồn vốn đầu tƣ còn nhiều hạn chế. Để có thể tồn tại và phát triển bền vững thì yếu tố con ngƣời đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ có sự bố trí, sử dụng nguồn nhân lực có sự hợp lý cao mới tạo nên bƣớc đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Song vấn đề này cũng phát sinh những biến cố mới trong đó có cả những thách thức mà các doanh nghiệp cần phải vƣợt qua.

Với những kiến thức đƣợc trang bị trong quá trình học đại học Dân Lập Hải Phòng và đƣợc sự giúp đỡ tận tình của cô Th.S Đỗ Thị Bích Ngọc, em có mong muốn đƣợc góp ít sức lực vào sự phát triển của công ty và em chọn đề tài:

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH DHQ” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Bài viết của em đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng nôi dung của từng chương được bố trí nhƣ sau:

Chương I: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH DHQ

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự tại xí nghiệp khai thác dầu khí Việt Nga Vietsopetro  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment