Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty dầu nhớt & hóa chất Việt Nam

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự  Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam đến năm 2020 để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.   Tính cấp thiết của đề tài

Bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp muốn thành công thì không thể coi nhẹ công tác quản trị con người hay quản trị nguồn nhân lực. Vì con người là nguồn lực vô giá của doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công, thất bại  của tổ chức doanh nghiệp.

Trong thời kỳ kinh tế hội nhập với thế giới thì công tác quản trị nguồn nhân lực tại các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng cần thiết và trở nên quan trọng. Vì con người cũng là một trong những nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp.

Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát triển buộc phải cải tổ tổ chức của mình theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, năng động trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Bởi vậy, việc tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị đang là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi loại hình tổ chức hiện nay.

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển kinh tế buộc các  nhà quản trị phải biết thích ứng. Do đó việc tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu là vấn đề phải quan tâm hàng đầu.

Vậy vấn đề đặt ra đối với các nhà lãnh đạo là làm thế nào để có thể khai thác hết năng lực của con người cho mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp đồng thời cũng có thể thỏa mãn các nhu cầu của con người để có thể gắn bó lâu dài  với tổ chức doanh nghiệp. Thì qua nghiên cứu việc hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực đối với một tổ chức, doanh nghiệp cụ thể ta sẽ có được câu trả lời cho các nhà lãnh đạo.

Nghiên cứu và giải quyết các vấn đề tồn tại về quản trị nguồn nhân lực sẽ giúp các nhà lãnh đạo Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam hiểu được cách giao tiếp với người khác, biết cách đặt câu hỏi và biết cách lắng nghe, biết cách tìm ra ngôn ngữ chung với nhân viên của mình và biết cách lôi cuốn nhân viên đam mê với công việc và tránh được các sai lầm trong việc tuyển chọn, sử dụng lao động để nâng cao chất lượng thực hiện công việc và nâng cao hiệu suất của tổ chức.

2.   Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về QTNNL

Báo cáo thực tập Phân tích thực trạng trạng QTNNL tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa  chất Việt Nam.

Đưa ra các giải pháp hoàn thiện QTNNL tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam đến năm 2020.

3.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam.

Đối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý, nhân viên khối gián tiếp, nhân viên khối trực tiếp tại Công ty Vilube.

Phạm vi nghiên cứu:

  • Không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt
  • Thời gian nghiên cứu: Thu thập, sử dụng số liệu từ năm 2011 đến năm 2013 để đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam. Các giải pháp đề suất trong luận văn có ý nghĩa đối với hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam từ 2015 đến

4.   Phương pháp nghiên cứu:

Việc phân tích đánh giá được tác giả thực hiện thông qua các phương pháp chủ yếu sau:

  • Phương pháp tại bàn: phân tích, thống kê, tổng hợp và so sánh dữ liệu.
  • Phương pháp tại hiện trường: quan sát, phỏng vấn và điều tra bằng bảng câu hỏi.
  • Công cụ sử dụng để phân tích dữ liệu chủ yếu Tác giả sử dụng phần mềm Excel.
  • Dữ liệu sơ cấp: Khảo sát qua bảng câu hỏi.
  • Quy trình xây dựng bảng khảo sát: Tác giả tiến hành khảo sát thử 20 cán bộ quản lý, nhân viên khối trực tiếp, gián tiếp và lấy ý kiến chuyên gia để hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát trước khi áp dụng thu thập dữ liệu phục vụ đề tài nghiên cứu.
  • Dữ liệu thứ cấp: Các tài liệu, hồ sơ của Công ty

5.   Kết quả dự kiến đạt được

Phân tích và đánh giá được thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực  tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam.

Đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt và hóa chất Việt Nam dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn.

Từ đó kiến nghị với ban lãnh đạo áp dụng nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam đến năm 2020.

6.   Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có kết cấu chia làm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực

Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam đến năm 2020.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự tại khách sạn OSCAR Sài Gòn  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment