Báo cáo thực tập nhân sự sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cảng Hải Phòng

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cảng Hải Phòng chi – nhánh cảng Chùa Vẽ để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kĩ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động qua lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua đƣợc, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, muốn tồn tại, muốn nâng cao vị thế, muốn phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường thì một trong những biện pháp hữu hiệu là doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của mình. Mỗi doanh nghiệp lại có những phương pháp khác nhau miễn là phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp và mang lại hiệu quả cao nhất.

Được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, qua 6 tuần thực tập tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ đã giúp em bổ sung được một lượng lớn kiến thức thực tế cũng như vận dụng được các kiến thức đã học vào trong công tác hoạt động của công ty. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, qua nghiên cứu công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty, em thấy rằng bên cạnh những ƣu điểm trong công tác quản lí nhân sự thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải quyết. Do tầm quan trọng của vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực cộng với lòng say mê nghiên cứu về nguồn nhân lực và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế sử dụng nguồn nhân lực của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu : “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ ” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Em hy vọng một phần nào sẽ giúp công ty đạt đƣợc hiệu quả cao trong thời gian tới. Mục đích của đề tài dựa trên cơ sở nghiên cứu những  lý luận cơ bản và thực trạng của công tác sử dụng nguồn nhân lực của công ty, phát hiện ra những ƣu điểm và những mặt còn tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, giúp cho công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nội dung đề tài bao gồm bốn phần:

Phần 1 : Cơ sở lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực.

Phần 2 : Tổng quan về Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

Phần 3 : Phân tích tình hình sử dụng nhân lực của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Phần 4 : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn  nhân lực của Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự tại công ty dầu nhớt & hóa chất Việt Nam  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment