Báo cáo thực tập nhân sự quản trị nhân lực tại Công ty Điền Phú

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Điền Phú – 2015 để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

  1. Đặt vấn đề

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh phần lớn phụ thuộc vào khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: tài chính, cơ sở vật chất,  tài sản vô hình, công nghệ, con người v.v… các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại với nhau. Trong đó con người là một trong những nguồn    lực không thể thiếu và quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp. Con người là yếu tố  cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Mặt khác, quản lý các nguồn lực khác cũng sẽ không hiệu quả nếu không quản lý tốt nguồn nhân lực, vì suy cho cùng mọi hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con người. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh  nghiệp.

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công cuộc hội     nhập và phát triển Đảng ta luôn xác định: Nguồn lao động dồi dào, con người Việt Nam có truyền thông yêu nước, cần cù, sáng tạo, có nền tảng văn hoá, giáo dục, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất –  nguồn năng lực nội sinh. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt  Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới  – WTO vào năm 2007 đã mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đem lại rất nhiều thủ thách cho   mọi doanh nghiệp tại mọi lĩnh vực. Do đó vấn đề cấp thiết để tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành nguồn nhân lực.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú là một  công  ty  hoạt  động chuyên nghiệp trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản. Với hy vọng sẽ góp một  phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú”.

2.  Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát  triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thu hút được nhân tài và đồng thời phải  kích thích, động viên đội ngũ nhân viên hiện tại phấn đấu học tập nâng cao trình độ và tận tâm với công việc, gắn bó lâu dài với công ty để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất công  ty. Các giải pháp nhằm thu hút, đào   tạo và duy trì nguồn nhân lực.

3.  Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích và đánh giá về nguồn nhân lực hiện tại của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú và đề ra các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực có thể thực hiện được tại Công  ty.

4.  Đối tượng và Phương pháp nghiên  cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề về hoạch định, tuyển dụng,    sử dụng lao động, chế độ lương bổng và đãi ngộ, đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền  Phú.

Đề tài được thực hiện bằng các phương pháp chủ yếu là thống kê, điều tra,   phân tích và tổng hợp từ các dữ liệu thứ cấp. Thông tin và số liệu thu thập dựa trên nhiều nguồn như: hệ thống hồ sơ lưu trữ của công ty, điều tra trực tiếp, tham khảo ý kiến các chuyên gia và người có kinh  nghiệm.

5.  Kết cấu đề tài

Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 phần chính

Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân  lực.

Chương 2: Thực trạng về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền Phú.

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực   tại công ty TNHH Đầu tư Thương mại Điền  Phú.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập quản lý nhân sự Công ty công nghệ & truyền thông PL  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn