Báo cáo thực tập nhân sự nâng cao chất lượng cán bộ, công chức

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Nguồn nhân lực có một ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nói chung và mỗi địa phương nói riêng, sức mạnh nguồn nhân lực mỗi địa phương, mỗi vùng lãnh thổ góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của nguồn lực con người trong cả nước. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đặt vấn đề về con người là vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội.
Việt Nam đang bước vào thời kỳ đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Sự nghiệp phát triển đất nước trong mọi lĩnh vực đòi hỏi nguồn lao động với chất lượng cao. Để làm tốt sự nghiệp đó thì việc phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một vấn đề quan trọng mang tính chiến lược mà mỗi quốc gia cần quan tâm và chăm sóc, bồi dưỡng phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp phát triển toàn diện mọi lĩnh vực trong thời kỳ hiện nay.
Nhận rõ được tầm quan trọng của công cuộc phát triển toàn diện nền kinh tế đất nước, tỉnh Thái Nguyên đã và đang phát huy cao độ nguồn lực con người, chăm lo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng về cả sức khỏe lẫn trình độ học vấn nghề nghiệp phẩm chất đạo đức. Thái Nguyên là tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc thuận lợi cho việc giao thương phát triển kinh tế, có lực lượng lao động dồi dào với điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
Phú Bình là một huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm gần đây với chính sách mở cửa phát triển kinh tế thị trường, Phú Bình cũng đã có những bước phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước đây. Các Khu công nghiệp được tỉnh đầu tư mạnh, thu hút lực lượng lao động rất lớn của huyện. Mặc dù vậy, chất lượng lao động của huyện còn ở mức thấp, hàng loạt các vấn đề khác như: sức khỏe, nhà ở, công trình dân sinh phục vụ hoạt động sản xuất, việc làm, y tế, giáo dục, đào tạo,… còn đang bức xúc. Việc chăm lo phát triển nguồn nhân lực có chất
lượng toàn diện cả về sức khỏe thể chất trình độ học vấn nghề nghiệp phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, đời sống văn hóa tinh thần… là yếu tố quan trọng và cơ bản để phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ đột phá của huyện Phú Bình, vừa có tính cấp bách vừa có tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng lao động nguồn lực dồi dào chất lượng ngày càng cao. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công cuộc nghiệp hóa hiện đại hóa. Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa thì nguồn nhân lực của huyện còn thiếu và yếu kém về chất lượng, cơ cấu chưa đồng bộ, công tác phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện Phú Bình còn gặp nhiều vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu và giải quyết.
Vì vậy việc nghiên cứu đề tài:“Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên” làm báo cáo thực tập nhân sự sẽ góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn nêu trên.

Cách bạn vui lòng tải tài liệu vê máy để xem chi tiết nhé.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự sử dụng nhân lực tại công ty Ngô Quyền đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập y dược  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn