Báo cáo thực tập nhân sự của Bưu chính Viễn thông Việt Nam Long An

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ca tp đoàn Bưu chính Vin thông Vit Nam ti Long An để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

Lý do chọn đề tài

Đối với mỗi quốc gia, con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như tạo vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Đối với một DN, NNL là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh cho DN. NNL có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia và khả năng cạnh tranh của một DN. Quản trị NNL được coi là một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của DN.

Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, vấn đề quản trị NNL đang đặt ra nhiều đòi hỏi mới đối với các DN Việt Nam hoạt động trên mọi lĩnh vực, trong đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) không phải là một ngoại lệ.

Là một Tập đoàn kinh tế nhà nước với hơn chín vạn CBCNV, với chặng đường phát triển hơn 60 năm gắn liền với lịch sử cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước, có thể nói, NNL là một yếu tố hết sức cơ bản và quan trọng để VNPT phát triển lớn mạnh, đảm trách tốt vai trò chủ lực trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin của đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn còn độc quyền viễn thông, VNPT là DN nhà nước có lợi thế bề dày lịch sử, NNL dồi dào thì khi bước vào giai đoạn hội nhập, thị trường viễn thông cạnh tranh gay gắt, NNL dồi dào nhưng thiếu chuyên nghiệp, quản trị NNL thiếu hiệu quả sẽ trở thành điểm bất lợi của VNPT, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.

Là một đơn vị trực thuộc VNPT, VNPT Long An cũng nằm trong quỹ đạo phát triển chung của ngành. Công tác quản trị NNL tuy đã được quan tâm nhưng chưa được đầu tư đúng mức nên dẫn đến nhiều khiếm khuyết….Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD cũng như môi trường làm việc của DN. Mặt khác, để chuẩn bị cho việc tái cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng cho yêu cầu đổi mới của VNPT trong thời gian tới, VNPT Long An cũng cần có những bước chuẩn bị về NNL nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV đủ năng lực có thể thích ứng tốt với những thay đổi trong tương lai, góp phần đưa VNPT Long An phát triển bền vững.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An” được tác giả lựa chọn để nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL của VNPT Long An trong thời gian tới.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

– Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản trị NNL, đề xuất mô hình quản trị NNL cho VNPT.

– Đánh giá thực trạng công tác quản trị NNL tại VNPT Long An giai đoạn 2008 – 2012.

– Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL của VNPT Long An từ nay đến năm 2020.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là công tác quản trị NNL tại VNPT Long An – Đại diện của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại tỉnh Long An.

Phạm vi nghiên cứu: thực trạng hoạt động quản trị NNL từ sau khi chia tách Bưu chính – Viễn thông, từ năm 2008 đến năm 2012 của VNPT Long An (chỉ bao gồm lĩnh vực kinh doanh viễn thông, không có lĩnh vực bưu chính) và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị NNL tại VNPT Long An từ nay đến năm 2020.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định tính kết hợp định lượng. Cụ thể sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh và dự báo, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp tổng hợp các ý kiến chuyên gia.

Đề tài sử dụng các số liệu sơ cấp thông qua hình thức phỏng vấn CBCNV VNPT Long An. Các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nguồn số liệu của VNPT Long An. Bên cạnh đó, dữ liệu còn được thu thập từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, mạng internet và các công trình đã công bố.

  1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới đòi hỏi các DN trong nước phải hoạt động hiệu quả hơn. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là một trong những DN đi đầu trong đổi mới, đang trong giai đoạn hoàn thiện, tái cơ cấu nhằm đáp ứng yêu cầu mới…Cách thức quản trị NNL của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An mà đại diện là VNPT Long An còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trong tương lai. Vì vậy, hoàn thiện công tác quản trị NNL là một yêu cầu cấp thiết đối với VNPT Long An trong thời gian tới.

Đề tài đã nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động quản trị NNL ở cả ba chức năng thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì NNL. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình quản trị NNL sử dụng chung cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Luận văn giúp VNPT Long An có một cái nhìn tổng thể về thực trạng công tác quản trị NNL của đơn vị đồng thời có tác dụng như một nghiên cứu tiền khả thi giúp VNPT Long An sử dụng NNL của đơn vị một cách hiệu quả hơn, góp phần định hình chiến lược phát triển NNL và giúp VNPT Long An đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu của VNPT trong thời gian tới cũng như giúp VNPT Long An cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo thiết thực cho VNPT các tỉnh, thành trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong việc hoàn thiện quản trị NNL tại đơn vị cũng như đáp ứng cho các sinh viên có nhu cầu nghiên cứu chuyên ngành quản trị kinh doanh hay quản trị NNL liên quan đến VNPT Long An nói riêng và VNPT nói chung.

  1. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu

Hiện nay, đã có khá nhiều những nghiên cứu về việc hoàn thiện công tác quản trị NNL tại nhiều loại hình DN, từ DN nhà nước đến Công ty cổ phẩn hay Công ty trách nhiệm hữu hạn…hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, điện lực, xây dựng…cụ thể như các đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)” [15], “Quản trị NNL tại Công ty Công trình Đô thị Tân An – Thực trạng và giải pháp” [13], “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công ty Truyền tải điện 4” [12], “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công ty Kính nổi Viglacera đến năm 2015”.

Trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông cũng có một số đề tài nghiên cứu liên quan đến hoạt động quản trị NNL của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại các tỉnh, thành phố như “Hoàn thiện công tác quản trị NNL tại Công ty điện thoại Tây Thành phố” [16], “Nâng cao hiệu quả sử dụng NNL tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua công tác  tuyển dụng và đào tạo” [14], “Phát triển NNL VNPT Hà Tĩnh”, “Đào tạo và tuyển chọn nhân lực tại VNPT Hà Nội”, “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”, “Hoàn thiện công tác quản trị NNL của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam”, “Quản trị NNL tại Bưu Điện tỉnh Quang Ninh”…Tuy nhiên, chưa có đề tài nào tập trung nghiên cứu về công tác quản trị NNL tại VNPT Long An.

Tác giả các đề tài trên đã vận dụng cơ sở lý luận chung về quản trị NNL, các yếu tố ảnh hưởng đến NNL, vận dụng kinh nghiệm của một số nước tiên tiến ở khu vực Đông Nam Á trong công tác quản trị NNL, đúc kết kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị NNL tại đơn vị đang công tác để phân tích, đánh giá thực trạng các hoạt động liên quan đến công tác quản trị NNL thông qua các chức năng thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì NNL. Từ đó, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, phát huy những kết quả đạt được trong việc hoàn thiện hoạt động quản trị NNL tại đơn vị nhằm đáp ứng tình hình, định hướng, môi trường kinh doanh của DN trong tương lai.

Tuy nhiên, các đề tài chưa xây dựng một mô hình quản trị NNL riêng để áp dụng cho DN; một số đề tài chỉ đi sâu vào lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo là hai vấn đề quan tâm của tác giả thời điểm làm luận văn; các giải pháp đưa ra trong một vài đề tài còn mang tính định hướng chung, chưa đi vào giải pháp cụ thể áp dụng cho DN; một số đề tài khi nghiên cứu kinh nghiệm quản trị NNL của một số nước tiên tiến, chưa rút ra được bài học kinh nghiệm để áp dụng cho ngành nói chung cũng như DN nói riêng. Ngoài ra, với điều kiện, đặc điểm, qui mô của những DN khác nhau nên khó đưa kết quả nghiên cứu của các đề tài trên vào vận dụng tại các VNPT tỉnh, thành thuộc VNPT.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy những điểm mạnh cũng như khắc phục những hạn chế trong các nghiên cứu nói trên, sử dụng những thông tin hiện có, tác giả đề xuất mô hình quản trị NNL của VNPT, có thể áp dụng chung cho các VNPT tỉnh, thành trực thuộc VNPT. Trên cơ sở đó, tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tình hình công tác quản trị NNL và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị NNL của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An hay của VNPT Long An từ nay đến năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của VNPT. Đây chính là điểm mới của luận văn.

  1. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị NNL.

Chương 2: Thực trạng quản trị NNL của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An.

Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị NNL của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An.

TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự công ty Đồng Tâm  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập y dược  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

 

 

 

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment