Báo cáo thực tập nhân sự công ty Xây Lắp Điện 2

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp nhân s là Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây Lắp Điện 2 (chi nhánh 6) đến năm 2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Lời mở đầu trích dẫn tham khảo:

1. Lý do chọn đề tài

Trong mỗi doanh nghiệp hay một tổ chức dù lớn hay nhỏ thì yếu tố con người luôn được xem là rất quan trọng, vì nó quyết định phần lớn đến sự thành bại của một doanh nghiệp hay tổ chức. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực là một trong yếu tố rất quan trọng gần như không thể thiếu trong công tác quản lý nguồn nhân lực.

Quản trị nhân lực là: các hoạt động nhằm thu hút hình thành, xây dựng, sử dụng và duy trì phát triển một lực lượng lao động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thực hiện thành công những mục tiêu-sứ mạng và sự thoả mãn cho người lao động một cách tốt nhất.

Việt Nam ta, đang trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới, nên thách thức lớn là yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Ngành xây lắp điện đang từng bước đổi mới để hướng đến một thị trường thi công-lắp đặt các công trình điện ngày càng có tính cạnh tranh hơn như: hoạt động thi công-lắp đặt các lưới điện, trạm biến áp từ 15KV đến 500KV… những công trình này là chức năng-nhiệm vụ- sứ mạng của Công ty TNHH MTV XLĐ 2-CN6 làm báo cáo thực tập nhân sự của mình.

Đối với Việt Nam, ngành điện nói chung và xây lắp điện nói riêng là một trong những ngành then chốt, có vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội; góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đảm bảo an ninh quốc phòng cho đất nước. Sản phẩm của ngành điện còn được coi là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại.

Nội dung luận văn là đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự giúp cho CN6 có thể đáp ứng được định hướng kinh doanh theo thời đại hội nhập và đây cũng là chủ đề thiết thực mang ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội đã và đang được các nhà lãnh đạo tại CN6 của Công ty hết sức quan tâm.

Vấn đề  được đặt ra là nguồn lực phải được chuẩn bị ra sao cho những đổi thay đó. Trong các nguồn lực cần phải chuẩn bị, nguồn nhân lực được xem là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng.

Với mục tiêu đó tác giả chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 2 (Chi nhánh 6) đến năm 2020” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình

Đề tài được trình bài qua ba chương.

Chương 1:  Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực.

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại CN6 của Công ty TNHH MTV XLĐ 2.

Chương 3: “Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại CN6 của Công ty TNHH MTV XLĐ 2 đến năm 2020”.

Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào thực tiển trong hoạt động quản trị nguồn nhân sụ tại CN6 của Công ty TNHH MTV XLĐ 2 giúp CN6 nhận ra những hạn chế và thực hiện giải pháp khắc phục.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại Công ty TNHH MTV XLĐ 2 (CN6) đến năm 2020, để đạt được mục tiêu nêu trên luận văn sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau:

Làm rõ khái niệm, lý luận cơ bản quản trị nguồn nhân lực (NNL) và các yếu tố tác động đến quản trị NNL trong tổ chức.

Báo cáo thực tập nhân sự Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị NNL tại Công ty TNHH MTV XLĐ 2 (CN6) từ 2010 đến 2013. để chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân tồn tại.

Đề xuất các giải hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại Công ty TNHH MTV XLĐ 2 (CN6) đến năm 2020.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại Công ty TNHH MTV XLĐ 2 (CN6) đến năm 2020 những năm qua, hiện tại và giải pháp đến năm 2020.

Đối tượng khảo sát: Các CBCNV đang làm việc tại văn phòng Công ty TNHH MTV XLĐ 2 và CN6.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Phương pháp nghiên cứu định tính: sử dụng nhằm để hệ thống cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng; dữ liệu thu thập từ các nghiên cứu trước đây, các báo cáo tại Công ty, CN6 và được phân tích thông qua phương pháp so sánh, mô tả hệ thống, khái quát hoá vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: sử dụng phương pháp nghiên cứu tại chỗ, phương pháp lấy ý kiến CBCNV của CN6 và văn phòng Công ty (quan sát, sử dụng bảng câu hỏi, phỏng vấn); xử lý số liệu bằng Excel để lượng hóa các điểm quan trọng từ đó có có cơ sở đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp.

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Giúp cho Chi nhánh 6 có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng QTNNL, đặc biệt là những tồn tại cùng nguyên nhân. Báo cáo thực tập nhân sự Nhận biết được những đánh giá của nhân viên về các chính sách QTNNL đang áp dụng tại CN6.

Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào thực tiển trong hoạt động quản trị NNL tại CN6 của Công ty TNHH MTV XLĐ 2, giúp cho CN6 nhận ra những hạn chế và thực hiện giải pháp khắc phục.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được trình bài qua 3 chương:

Chương 1:  Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực.

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân sụ tại Chi nhánh 6 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 2.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại Chi nhánh 6 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 2 đến năm 2020.

 TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự công ty Đồng Tâm  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment