Báo cáo thực tập nhân sự công ty Đồng Tâm

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp nhân sự là Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Đồng Tâm Long An đến năm 2020 để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

Nguồn nhân lực là nguồn vốn quý nhất của doanh nghiệp. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực được coi là một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, vấn đề nguồn nhân lực đang đặt ra nhiều đòi hỏi mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên mọi lĩnh vực, trong đó, Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An không phải là một ngoại lệ. Là một đơn vị cũng nằm trong quỹ đạo phát triển chung của nền kinh tế, công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An tuy đã được quan tâm nhưng chưa được đầu tư đúng mức dẫn đến còn nhiều khiếm khuyết, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới của doanh nghiệp, đặc biệt, thời gian tới khi mà Tập đoàn chuẩn bị tái cơ cấu tổ chức, hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, đề tài “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An đến năm 2020” được lựa chọn để nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An từ nay đến năm 2020.

Đề tài gồm ba chương: chương 1 là Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp, chương 2 là Phân tích môi trường hoạt động của Công ty cổ phần Đồng Tâm và chương 3 là Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Đồng Tâm đến năm 2020 làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

            Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược nguồn nhân lực; tác giả đã xây dựng mô hình chiến lược nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An. Từ đó, vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng công tác nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An trong giai đoạn 2014 – 2020 qua các hoạt động liên quan đến cả ba chức năng thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì nguồn nhân lực, cụ thể như hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá kết quả công việc, chế độ lương, thưởng, môi trường làm việc, các mối quan hệ lao động và chính sách đãi ngộ; qua đó, tìm ra được những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An từ nay đến năm 2020.

Đề tài sử dụng kết hợp nghiên cứu định tính, cụ thể là sử dụng các phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả, phân tích, tổng hợp, so sánh và dự báo kết hợp với tổng hợp các ý kiến chuyên gia.

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ giúp Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An có một cái nhìn tổng thể về thực trạng công tác nguồn nhân lực của đơn vị đồng thời có tác dụng như một nghiên cứu tiền khả thi giúp Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị một cách hiệu quả hơn, góp phần định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Đây có thể xem như là một trong những nghiên cứu thiết thực cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An nói riêng và các công ty ở Việt Nam nói chung.

 TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập nhân sự ngành công nghệ thông tin ở tp.hcm đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn