Báo cáo thực tập marketing tăng sản lượng xếp dỡ tại Công ty Cảng Hải Phòng

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tmarketing Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng- chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

Sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nước ta đã hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới. Cùng với nhiều thuận lợi cũng nhƣ thử thách cam go của một nền kinh tế năng động và mang tính cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng để tìm chỗ đứng trên thị trường. Bằng nhiều cách khác nhau doanh nghiệp phải có những chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và thực tế của thị trường.

Một trong những công cụ thường được sử dụng là Marketing. Marketing giúp doanh nghiệp xác định đƣợc vấn đề là: Doanh nghiệp mình cần sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai?

Đồng thời Marketing giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược cạnh tranh có hiệu quả nhằm khẳng định được sự uy tín của doanh nghiệp với khách hàng và thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phân tích marketing ở doanh nghiệp, trong thời gian thực tập ở Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng- Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, em chọn đề tài: “ Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại Công ty Cổ Phần Cảng Hải Phòng- chi nhánh Cảng Chùa Vẽ “ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Kết cấu bài khóa luận như sau:

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 2: Tổng quan về chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

Chương 3: Phân tích thực trạng Marketing tại cảng Chùa Vẽ.

Chương 4: Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập marketing khác là: Báo cáo thực tập marketing tại công ty SYM Việt Nam để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, báo cáo thực tập kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập marketing… để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập marketing đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment