Báo cáo thực tập kế toán tại công ty TNHH Quang Đạo

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập kế toán là Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp có thể kinh doanh hiệu quả thì công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp là rất quan trọng.Trong đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là nội dung chủ yếu của  công tác kế toán phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chất  lượng sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thì giá thành chính là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kỳ sản suất kinh doanh.Để đảm bảo việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành chính xác,kịp thời,phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí của doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng các phương thức tổ chức,quản lý sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả.Việc nghiên cứu,thực hiện,xác định đúng đắn mức chi phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm vì mục đích cuối cùng đó là sản xuất sản phẩm với chi phí thấp nhất mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm từ đó hạ thấp giá thành, tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận.Giúp doanh nghiệp có thể tự tin,đứng vững trên thị trường trong điều kiện canh tranh khốc liệt như hiện nay.

Xuất phát từ những ý nghĩa quan trọng ở trên em đã chọn đề tài“ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty TNHH Quang Đạo làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

  • Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công
  • Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quang Đạo.
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quang Đạo.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài

  • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại công ty TNHH Quang Đạo làm báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Phạm vi nghiên cứu đề tài: Tại công ty TNHH Quang Đạo.

Phƣơng pháp nghiên cứu

  • Các phương pháp kế toán
  • Phương pháp thống kê so sánh
  • Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Kết cấu của khóa luận

Kết cấu của khóa luận ngoài lời mở  đầu và    kết luận        gồm các nội  dung được khái quát như sau:

Chƣơng 1:Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quang Đạo.

Chƣơng 3:Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Đạo.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán khác là: Báo cáo thực tập kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Hồng Dương đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới lạ để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập mầm non để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment