Báo cáo thực tập kế toán tại công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp kế toán quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty tnhh kiểm toán Việt Mỹ để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

 Lý do chọn đề tài

Hiện nay, yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những yêu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp. Kiểm toán không chỉ giúp làm trong sạch Báo cáo tài chính mà còn giúp doanh nghiệp phát hiện ra những sai sót, gian lận tồn tại trong  nội bộ làm ảnh hưởng tới Báo cáo tài chính; từ đó làm trong sạch nền kinh tế nước nhà, đưa nền kinh tế ngày một phát triển với những bạn bè trong khu vực và quốc  tế.

Tài sản cố định là một khoản mục đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; là cơ sở giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với quá trình tự động hóa, hiện đại hóa. Hơn nữa, Tài sản cố định và Chi phí khấu hao là một khoản mục lớn trong tổng tài sản, có ảnh hưởng đáng kể tới Báo cáo tài chính của doanh nghiệp; vì vậy, kiểm toán TSCĐ và Chi phí khấu hao rất quan trọng. Công việc này sẽ ngăn chặn được đáng kể những sai sót và gian lận tiềm ẩn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, xuất phát từ đặc điểm có giá trị lớn của Tài sản cố định và sự ước tính của Chi phí khấu hao.

Qua những kiến thức đã được thầy cô truyền dạy, tự nghiên cứu qua các giáo trình và sách tham khảo, học hỏi từ bạn bè và các anh chị Kiểm toán viên, tôi nhận thấy Tài sản cố định và Chi phí khấu hao cần được chú trọng kiểm soát. Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ, tôi đã một phần nào hiểu rõ được công việc kiểm toán hai khoản mục trên. Bằng việc nghiên cứu thực tế công việc của các Kiểm toán viên, kết hợp với giấy tờ làm việc thực tiễn tôi đã rút ra  được kinh nghiệm để hoàn thiện đề tài “Quy trình Kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

 Mục đích nghiên cứu

Chuyên đề này tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công việc kiểm toán khoản mục TSCĐ và Chi phí khấu hao, bao gồm những lý luận chung là những quy định, chuẩn mực. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực trạng kiểm toán TSCĐ và Chi phí khấu hao trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ.

Tiến hành so sánh những lý thuyết đã học được vào quan sát thực tế, nhằm thấy rõ sự khác biệt cũng như tương đồng trong công tác kiểm toán hai khoản mục trên. Đồng thời đưa ra những ý kiến cá nhân nhằm hoàn thiện và khắc phục những khuyết điểm của quy trình kiểm toán.

 Phạm vi nghiên cứu

Công việc nghiên cứu căn cứ vào những văn bản pháp lý liên quan đến việc quy định về sự quản lý, hạch toán, tổ chức Tài sản cố định và Chi phí khấu hao. Kết hợp với quy trình kiểm toán được tham khảo tại những tài liệu của Hội Kiểm toán viên hành nghề – VACPA, các chuyên đề, sách báo về Kiểm toán; đồng thời, việc nghiên cứu còn dựa vào những giấy tờ làm việc của anh/chị Kiểm toán viên tại Công ty, những văn bản, tài liệu mà Công ty đã cung cấp.

Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành công tác nghiên cứu chuyên đề Tài sản cố định và Chi phí khấu hao, tôi đã có sự phát triển và hoàn thiện từ bài Báo cáo thực tập vừa rồi. Đồng thời, kết hợp với những phương pháp nghiên cứu lý thuyết có liên quan đến quy trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi phí khấu hao; phương pháp quan sát thực tế từ qua công việc của các Kiểm toán viên; phương pháp so sánh và tổng hợp từ lý thuyết đến thực tiễn qua giấy tờ làm việc, sổ sách kế toán và các biểu thống kê làm báo cáo thực tập kế toán.

 Kết cấu đề tài

Khóa luận tốt nghiệp về đề tài “Quy trình kiểm toán Tài sản cố định và Chi   phí khấu hao tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ” bao gồm 3 chương:

–                Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định và Chi phí khấu hao trong kiểm toán Báo cáo tài chính.

–                Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán TSCĐ và Chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ.

–                Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán khác là: Báo cáo thực tập kế toán doanh thu tại công ty Đức Tài đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới lạ để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập y dược để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment