Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trung Hạnh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập kế toán Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trung Hạnh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, xu thế cạnh tranh là tất yếu. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm đến nhu cầu thị trƣờng đang cần sản phẩm gì? Vì vậy các doanh nghiệp cần quan tâm và phấn đấu sản xuất sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu thị trƣờng và sản phẩm đó phải có chất lƣợng cao nhất với giá thành thấp để thu lợi nhuận nhiều nhất.

Tại công ty TNHH Trung Hạnh chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị công trình. Vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn và không thể thực hiện đƣợc nếu thiếu nguyên vật liệu vì trong các nguồn lực của doanh nghiệp nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào cơ bản của sản xuất cấu thành nên công trình xây dựng. Sự ổn định về yếu tố đầu vào là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo cho sự hoạt động liên tục trong thời buổi kinh tế thị trƣờng.

Là một sinh viên thực tập với những kiến thức đã đƣợc trang bị trong những năm học ở trƣờng và kết quả tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập ở Công ty TNHH Trung Hạnh em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công  tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trung Hạnh” làm báo cáo thực tập cho mình.

Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chƣơng:

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trung Hạnh.

Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Trung Hạnh

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán khác là: Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty Máy tính Việt Nhật đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới lạ để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập bảo hiểm để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment