Báo cáo thực tập kế toán hàng hoá tại Công ty Ehome

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của hàng hoá
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp
1.1.4 Phân loại và đánh giá giá trị của hàng hoá
1.1.4.1: Phân loại hàng hoá
1.1.4.1: Đánh giá giá trị của hàng hoá.
1.2 Nội dung công tác kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.
1.2.1: Kế toán chi tiết hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1.1. Phương pháp thẻ song song
1.2.1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.2.1.3. Phương pháp sổ số dư
1.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.
1.2.2. 1. Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên .
1.2.2. 2. Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng hoá
1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung:
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái:
1.4.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ:
1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ:
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME.
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần Ehome
2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2: Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.1.3: Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4: Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Ehome
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản tại công ty
2.1.4.4. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán
2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
2.2.1: Kế toán chi tiết hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
2.2.1.1. Thủ tục nhập xuất
2.2.1.2. Phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
2.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng:
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng:
2.2.2.3. Quy trình hạch toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome.
2.2.3. Công tác tổ chức kiểm kê hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EHOME
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hoá tại công ty EHOME
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức quản lý kinh doanh.
3.1.1.2. Tổ chức công tác kế toán.
3.1.1.3. Tổ chức kế toán hàng hoá tồn kho.
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty.
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá
3.2.3. Nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán hàng hoá .
3.2.4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần Ehome.
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn