Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty nhà Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2.Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3.Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.4.Bán hàng và các phương pháp bán hàng trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.2.5. Kế toán thu nhập, chi phí khác
1.2.5.1. Kế toán thu nhập khác
1.2.5.2. Kế toán chi phí khác
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ& KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
2.2.1.1. Đặc điểm sản phẩm hàng hóa
2.2.1.2. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ & KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG
3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Quản lý & kinh doanh nhà Hải Phòng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Quản lý & kinh doanh nhà Hải Phòng
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Quản lý & kinh doanh nhà Hải Phòng
3.2.2.Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn