Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bạch Đằng 9

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập kế toán là Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 9 để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung cũng nhƣ ở nƣớc ta nói riêng ngày càng phát triển. Do đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì sản phẩm mà doanh nghiệp làm ra ngoài đáp ứng đƣợc nhu cầu của thị trƣờng, cạnh tranh đƣợc về chất lƣợng thì cần phải có khả năng cạnh tranh về giá nhằm tạo ra lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc, ngành xây dựng cơ bản ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Với đặc trƣng của ngành xây dựng cơ bản là vốn đầu tƣ lớn, thời gian thi công dài, trong khi nguồn lực bị giới hạn. Vậy nên, vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả, đồng thời khắc phục đƣợc tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Để đạt đƣợc điều đó, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đƣợc xem là công cụ hữu hiệu và đắc lực trong việc cung cấp các thông tin phục vụ cho quản lý đặc biệt là các thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất đƣợc tập hợp đầy đủ, hợp lý kết hợp với việc tính đúng và tính đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hóa các mối quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tƣ.

Xuất phát từ những vấn đề trên, sớm nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9 em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.

Trong khuôn khổ của bài khóa luận tốt nghiệp, ngoài phần đặt vấn đề và phần kết luận, em xin trình bày ba phần chính sau:

Chƣơng I: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

Chƣơng II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9.

Chƣơng III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Bạch Đằng 9.

Khóa luận của em đƣợc hoàn thành với sự giúp đỡ, quan tâm tận tình, chu đáo của giảng viên hƣớng dẫn – Th.S. Nguyễn Văn Thụ cùng các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty. Mặc dù bản thân đã có rất nhiều cố gắng, xong do hạn chế về mặt thời gian cũng nhƣ sự nhận thức và trình độ nên chắc chắn khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, em rất mong đƣợc tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của thầy cô để có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ cho công tác kế toán sau này.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán khác là: Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công Ty thủ công mỹ nghệ Hải Phòng đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới lạ để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập y dược để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment