Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty vật tư Đức Quang

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vật tư Đức Quang

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1.Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1.Một số khái niệm cơ bản
1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.2.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu trong doanh nghiệp.
1.2.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí trong doanh nghiệp
1.2.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ ĐỨC QUANG
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Vật tư Đức Quang
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Vật tư Đức Quang38
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Vật tư Đức Quang.
2.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý
2.2.2. Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý công ty
2.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Vật tư Đức Quang
2.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.
2.3.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán
2.3.4.Tổ chức hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty.
2.4. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vật tư Đức Quang
2.4.1.Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu tại công ty TNHH Vật tư Đức Quang.
2.4.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí tại công ty
2.4.3. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT TƯ ĐỨC QUANG
3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vật tư Đức Quang
3.1.1.Ưu điểm
3.1.2.Hạn chế
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn