Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Minh Hải

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kếtquả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.3. Các khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2.2 – Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3 – Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.
1.2.4 – Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.
1.2.5. Kế toán thu nhập hoạt động khác, chi phí hoạt động khác
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DN
1.3.1 Hình thức kế toán nhật ký chung
1.3.2 Hình thức kế toán nhật ký- sổ cái
1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.3.4 Hình thức kế toán nhật ký- chứng từ
1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH HẢI
2.1. Khái quát chung về Công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải .
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải.
2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải.
2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải.
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .
2.2.4 – Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH HẢI
3.1. Đánh giá về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải.
3.1.1. Kết quả đạt được.
3.1.2. Hạn chế.
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đầu tư và thương mại Minh Hải.
3.2.1. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty
3.2.2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.3. Nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
3.2.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn