Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty đá sạch Trung Hiếu

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .
1.1 Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .
1.1.1.1. Doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.1.3. Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh
1.1.2. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp:
1.1.2.1. Các phương thức bán hàng:
1.1.2.2.Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp:
1.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ:
1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
1.2.2.Chứng từ sử dụng:
1.2.3.Tài khoản sử dụng:
1.2.3.1. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán:
1.2.3.3.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.4. Kế toán doanh thu , chi phí hoạt động tài chính
1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.2.5. Kế toán thu nhập, chi phí khác:
1.2.5.1. Kế toán thu nhập khác
1.2.5.2. Kế toán chi phí khác.
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
1.3. Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán sử dụng tại các doanh nghiệp.
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính.
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÁ SẠCH TRUNG HIẾU .
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.31
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban
2.2.Khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH đá sạch trung Hiếu.
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.2.2. Chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán:
2.2.3. Chính sách và phương pháp kế toán của công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.2.3.1. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
2.2.3.2. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
2.3. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.3.1.1. Các phương thức bán hàng tại công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu
2.3.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.3.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính của công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
2.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
CHƯƠNG 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÁ SẠCH TRUNG HIẾU
3.1 Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
3.2.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đá sạch Trung Hiếu.
3.2.2.1. Về việc áp dụng các chính sách ưu đãi
3.2.2.2. Về việc hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.2.2.3. Về việc ứng dụng kỹ thuật vào công tác kế toán .
3.2.2.4. Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn