Ứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải một số dạng toán ở Tiểu học

Ứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải một số dạng toán ở Tiểu học

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ
GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN Ở TIỂU HỌC
2.1. Khái niệm về phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
2.2. Hướng dẫn HS sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải một số dạng toán Tiểu học
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Phương pháp tiến hành
3.4. Đối tượng, thời gian, địa bàn thực nghiệm
3.5. Tổ chức thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn