Ứng dụng phương pháp chia tỷ lệ để giải các bài toán có lời văn điển hình ở tiểu học

Ứng dụng phương pháp chia tỷ lệ để giải các bài toán có lời văn điển hình ở tiểu học

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của đề tài
7. Cấu trúc của đề tài
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Vai trò, vị trí của giải toán trong dạy và học toán
1.2. Một số phương pháp giải toán thường dùng ở tiểu học
1.3. Tầm quan trọng của việc lựa chọn pp giải toán trong dạy học toán
1.4. Cơ sở thực tiễn
CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI
VĂN ĐIỂN HÌNH Ở TIỂU HỌC
2.1. Khái niệm về phương pháp chia tỉ lệ
2.2. Các dạng toán có lời văn điển hình ở tiểu học giải bằng pp chia tỉ lệ
2.3. Các bước khi giải toán bằng phương pháp chia tỉ lệ
2.4. Các ứng dụng của phương pháp chia tỉ lệ trong giải toán ở tiểu học
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Địa bàn, đối tượng, thời gian thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Phương pháp tổ chức thực nghiệm
3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn