Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán lớp 2

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán lớp 2

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TOÁN
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.3. Thực trạng và những yêu cầu cần thiết của việc ứng dụng CNTT vào dạy học Toán 2
Chương 2. ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2
2.1. Giới thiệu về giáo án điện tử
2.2. Phần mềm thiết kế giáo án điện tử phục vụ quá trình dạy học
2.3. Các yêu cầu đối với một giáo án điện tử
2.4. Các bước thiết kế giáo án điện tử sử dụng phần mềm Powerpont
2.5. Cách thiết kế một số slide bài giảng điện tử toán lớp 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CÓ SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Quá trình thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn