Sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học kể chuyện cho học sinh lớp 5

Sử dụng đồ dùng trực quan vào dạy học kể chuyện cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học 14/6 Huyện Mộc Châu – Sơn La

MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Vai trò, tầm quan trọng của phân môn Kể chuyện đối với học sinh tiểu học
1.1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học
1.1.3. Quan niệm đổi mới trong dạy học kể chuyện ở tiểu học
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khảo sát chương trình sách giáo khoa phân môn Kể chuyện lớp 5 ở tiểu học
1.2.3. Khảo sát thực trạng dạy – học kể chuyện lớp 5 trường Tiểu học 14/6 Huyện Mộc Châu – Sơn La
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN VÀO DẠY HỌC KỂ
CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC 14/6 HUYỆN MỘC CHÂU – SƠN LA
2.1. Sử dụng tranh minh họa vào dạy học kể chuyện
2.1.1. Vai trò của tranh minh họa
2.1.2. Yêu cầu khi sử dụng tranh minh họa
2.1.3. Các hình thức sử dụng tranh minh họa
2.1.4. Sử dụng tranh minh họa vào các phần bài học
2.2. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học kể chuyện
2.2.1. Vai trò của công nghệ thông tin
2.2.2. Cách thức sử dụng công nghệ thông tin
2.3. Một số đồ dùng trực quan khác
2.3.1. Vai trò
2.3.2. Yêu cầu
2.3.3. Cách sử dụng
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIÁO ÁN THỂ NGHIỆM
3.1. Mục đích thể nghiệm
3.2. Đối tượng, địa bàn, thời gian thể nghiệm
3.3. Phương pháp thể nghiệm
3.4. Nội dung thể nghiệm
3.5. Kết quả thể nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn