Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5

Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Khách thể nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Cấu trúc của đề tài
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Vai trò của giải toán trong quá trình dạy học toán
1.2. Mục đích, yêu cầu của việc dạy học giải toán chuyển động
1.3. Phương pháp chung để giải các bài toán
1.4. Thực trạng việc dạy và học toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 ở một số Trường Tiểu học.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI TOÁN LỚP 5
2.1. Nội dung các bài toán chuyển động ở lớp 5 và một số kiến thức liên quan
2.1.1. Nội dung các bài toán chuyển động ở lớp 5
2.1.2. Một số kiến thức liên quan
2.2. Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5
2.2.1. Các bài toán có một chuyển động tham gia
2.2.2. Các bài toán có 2 hoặc 3 chuyển động cùng chiều tham gia
2.2.3. Các bài toán có hai chuyển động ngược chiều
2.2.4. Các bài toán về vật chuyển động trên dòng nước
2.2.5. Các bài toán về vật chuyển động có chiều dài đáng kể
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Tổ chức thực nghiệm
3.3.1. Đối tượng thực nghiệm
3.3.2. Phương pháp tổ chức thực nghiệm
3.3.3. Thời gian thực nghiệm
3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.4.1. Đánh giá kết quả các bài kiểm tra
3.4.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.5. Kiến nghị
3.5.1. Đối với giáo viên:
3.5.2. Đối với học sinh:
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn