Nâng cao hiệu quả luyện phát âm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Chấn Thịnh – Văn Chấn – Yên Bái

Nâng cao hiệu quả luyện phát âm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Chấn Thịnh – Văn Chấn – Yên Bái

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Đối tượng nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Giả thuyết khoa học của đề tài
9. Cấu trúc khóa luận
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Cơ sở tâm – sinh lí học của học sinh lớp 1 với việc luyện phát âm
1.1.2. Cơ sở ngôn ngữ với việc luyện phát âm
1.1.3. Vấn đề phát âm lệch chuẩn
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của Học vần với việc rèn luyện phát âm cho học sinh lớp 1
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khảo sát thực trạng dạy – học phát âm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Chấn
Thịnh
1.2.2. Kết quả khảo sát
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LUYỆN PHÁT ÂM CHO HỌC SINH LỚP 1
2.1. Vận dụng các phương pháp dạy học tiếng Việt
2.1.1. Phương pháp trình bày trực quan
2.1.2. Phương pháp phân tích ngôn ngữ
2.1.3. Phương pháp giao tiếp (phương pháp thực hành)
2.1.4. Phương pháp luyện tập theo mẫu
2.2. Một số biện pháp luyện phát âm cho học sinh
2.2.1. Sử dụng trò chơi trong dạy học luyện phát âm
2.2.2. Kết hợp vừa đọc vừa viết chữ.
2.2.3. Kết hợp phụ huynh cho tăng cường phát âm tiếng Việt ở nhà
2.2.4. Sử dụng công nghệ thông tin và bảng chữ khoa học
2.2.5. Một số điểm cần lưu ý đối với giáo viên khi hướng dẫn học sinh phát âm
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIÁO ÁN THỂ NGHIỆM
3.1. Mục đích thể nghiệm
3.2. Đối tượng, thời gian và địa bàn thể nghiệm
3.2.1. Đối tượng thể nghiệm
3.2.2. Thời gian và địa bàn thể nghiệm
3.3. Nội dung, phương pháp thể nghiệm
3.3.1. Nội dung thể nghiệm
3.3.2. Phương pháp thể nghiệm
3.4. Kết quả thể nghiệm
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn