Biện pháp rèn kĩ năng diễn đạt trong văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Biện pháp rèn kĩ năng diễn đạt trong văn miêu tả cho học sinh lớp 5

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu
5.1. Đối tượng nghiên cứu
5.2. Khách thể nghiên cứu
6. Phạm vi nghiên cứu
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1.Phương pháp nghiên cứu lí luận
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.3. Phương pháp toán học
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Cơ sở ngôn ngữ học
1.1.2 Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 5
1.1.3. Vai trò của phân môn TLV
1.1.3.1. Một số khái niệm cần xác định
1.1.3.2. Vai trò của phân môn TLV
1.1.3.3. Những yếu tố cơ bản khi xây dựng một bài văn miêu tả
1.1.4. Sự phân chia các kiểu bài văn miêu tả trong chương trình TLV lớp 5 ở Tiểu học
1.1.4.1 Tả cảnh
1.1.4.2 Văn tả người
1.1.4.3. Tả cảnh sinh hoạt
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khảo sát thực tiễn dạy và học văn miêu tả ở lớp 5
1.2.1.1. Về cấu trúc chương trình
1.2.1.2. Nội dung chương trình TLV lớp 5
1.2.1.3. Thực trạng dạy – học văn miêu tả ở một số trường Tiểu học
1.2.2. Những vấn đề đặt ra từ khảo sát
1.2.2.1 Ưu điểm
1.2.2.2. Hạn chế
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG DIỄN ĐẠT TRONG VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 5
2.1. Áp dụng một số phương pháp tích cực trong dạy học TLV
2.1.1. Luôn chú trong “Tích hợp – lồng ghép” trong khi dạy học TLV
2.1.1.1. Tích hợp và lồng ghép trong phân môn Tiếng Việt
2.1.1.2. Tích hợp trong các môn học khác
2.1.2. Dạy học theo phương pháp giao tiếp
2.1.3. Phương pháp quan sát và phân tích ngôn ngữ
2.2. Hình thành cho HS kĩ năng sử dụng ngôn ngữ
2.2.1. Chú ý hình thành ở HS ý thức về “chuẩn mực ngôn ngữ” và “chuẩn văn hóa lời nói”
2.2.2. Chú ý hình thành dạng ngôn ngữ độc thoại và phong cách ngôn ngữ viết cho HS
2.2.3. Hình thành ở HS thói quen và kĩ năng quan sát ngôn ngữ, tự điều chỉnh ngôn ngữ của mình
2.3. Sử dụng tài liệu học tập có hiệu quả
2.4. Hướng dẫn HS cách quan sát, tìm ý và sắp xếp ý
2.4.1.Kỹ năng quan sát
2.4.2. Hướng dẫn HS quan sát
2.4.2.1. Hướng dẫn HS lựa chọn trình tự quan sát
2.4.2.2. Hướng dẫn HS lựa chọn các giác quan dể quan sát và lựa chọn cách diễn đạt hợp lí
2.4.2.3. Biện pháp sắp xếp và lập dàn ý cho bài văn miêu tả
2.5. Tổ chức các hoạt động phát huy khả năng diễn đạt cho HS
2.5.1 . Tổ chức dạy học kết hợp với các hoạt động ngoại khóa trong lớp và trong nhà trường
2.5.2. Kết hợp với giáo dục gia đình và địa phương
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng, thời gian và địa bàn thể nghiệm
3.2.1.Đối tượng thực nghiệm
3.2.2. Thời gian và địa bàn thực nghiệm
3.3. Thiết kế ứng dụng
3.3.1. Mục đích và nhiệm vụ thiết kế
3.3.1.1. Mục đích thiết kế
3.3.1.2. Nhiệm vụ thiết kế
3.3.2. Nội dung thiết kế thể nghiệm
3.3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.3.4. Bài soạn dạy thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn