Báo cáo thực tập trung học cơ sở phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập trung học cơ sở  Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề tổ hợp để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

 1. Lý do chọn đề tài

Theo điều 5, chương I của luật giáo dục Việt Nam : „„Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học ; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên‟‟ [17].

Trong đó, dạy học phát triển tư duy sáng tạo là phương pháp nhằm tìm ra các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và đào sâu khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể về một đề tài hay lĩnh vực nào đó. Điều này góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục.

Có thể khẳng định rằng mọi môn học ở trường trung học phổ thông (THPT) đều có tiềm năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh (HS), tuy nhiên môn toán có lợi thế hơn cả vì môn toán có những đặc trưng tương đồng với các yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo, như : tính linh hoạt, tính độc lập và tính phê phán. Hơn nữa, Toán học có nguồn gốc thực tiễn và là “chìa khoá” trong hầu hết các hoạt động của con người, cũng như việc học tập các môn học khác.

Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh THPT qua dạy học môn toán. Như : „„Vận dụng tư tưởng sư phạm của G.Polya xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh chuyên toán THPT‟‟ của tác giả Trần luận [16];

„„Khai thác sách giáo khoa Hình học 10 trung học phổ thông hiện hành qua một số dạng bài tập điển hình nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho HS‟‟ của tác giả Xuân Chung [4] ; „„Phát triển tư duy sáng tạo cho HS phổ thông qua dạy bài tập Nguyên hàm, Tích phân‟‟ của Bùi Thị Hà [6]; „„Rèn luyện tư duy sáng tạo cho HS khá giỏi trong dạy học giải phương trình Lượng giác lớp 11‟‟ của Nguyễn Thị Hoa [11].

Tuy nhiên, việc phát triển tư duy sáng tạo cho HS qua dạy học chủ đề Tổ hợp ít được đề cập đến. Mặc dù, tổ hợp là chủ đề hay và quan trọng trong chương trình THPT. Trong các kì thi học sinh giỏi toán các cấp, tổ hợp  thường chiếm tới 20-30% tổng số bài. Trong khi đó HS Việt Nam nói chung còn tương đối yếu về mảng toán này. Nguyên nhân chính là do các bài toán Tổ hợp  thường không yêu cầu nhiều kiến thức nhưng mỗi bài toán lại đòi hỏi những  suy luận, sáng tạo riêng để giải quyết. Nếu không dạy dạng toán này theo  hướng tư duy sáng tạo thì khi gặp một bài toán tổ hợp phát biểu hơi khác những gì đã được học, HS sẽ gặp những lúng túng nhất định, thậm chí là không phát hiện ra sự liên kết với các bài toán có liên quan.

Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp” nhằm nâng cao khả năng dạy và học chuyên đề Tổ hợp trong trường THPT.

2.  Mục đích nghiên cứu

Làm sáng tỏ một số vấn đề lí thuyết, lí luận về tư duy sáng tạo và dạy học toán phát triển tư duy sáng tạo cho HS từ đó đề xuất được một số biện pháp dạy học chủ đề Tổ hợp trong chương trình THPT với mục tiêu phát triển tư duy sáng tạo cho HS.

3.  Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu

 • Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học chủ đề Tổ hợp cho HS ở trường
 • Đối tượng nghiên cứu: Vận dụng phương pháp dạy học phát triển tư duy sáng tạo vào dạy học chủ đề Tổ hợp.

4.  Giả thuyết khoa học

Nếu vận dụng phương pháp dạy học phát triển tư duy sáng tạo trong dạy học bài tập tổ hợp cho HS thì HS sẽ phát huy được tính sáng tạo cũng như sự chủ động trong việc hệ thống hóa kiến thức, phát triển kĩ năng giải bài tập và khả năng ứng biến trước những bài tập có cách phát biểu mới lạ, qua đó nâng cao chất lượng dạy học chủ đề Tổ hợp ở trường THPT.

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Tổng kết một số yếu tố lí thuyết và lí luận về tư duy sáng tạo và dạy học toán phát triển tư duy sáng tạo.
 • Nghiên cứu chương trình THPT hiện hành và các dạng bài toán tổ hợp.
 • Đề xuất một số biện pháp dạy học chủ đề Tổ hợp theo hướng phát triển tư duy sáng tạo.
 • Tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của các nội dung đã đề xuất.

6.  Phƣơng pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu lý luận:
  • Nghiên cứu cơ sở lí luận để làm sáng tỏ vai trò của phương pháp dạy học phát triển tư duy sáng tạo trong chủ đề Tổ hợp ở các trường
  • Nghiên cứu chương trình, giáo trình ,tài liệu hướng dẫn về chủ đề Tổ hợp, các sách tham khảo có liên quan để xác định mức độ nội dung và yêu cầu về mặt kiến thức, kĩ năng giải bài tập mà học sinh cần nắm vững.
 • Phương pháp điều tra, quan sát:

Khảo sát thực trạng dạy học theo hướng phát triển tư duy sáng tạo của môn toán nói chung và phân môn tổ hợp nói riêng ở trường Trung học phổ thông hiện nay.

 • Phương pháp nghiên cứu trường hợp:

Nghiên cứu trên từng cá thể học sinh riêng biệt.

 • Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

Tổ chức thực nghiệm sư phạm để xem xét tính khả thi và hiệu quả của việc phát triển tư duy sáng tạo trong dạy học chủ đề Tổ hợp ở trường phổ thông.

7.  Đóng góp của luận văn

 • Về lí luận
  • Hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học phát triển tư duy sáng tạo.
  • Đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm dạy học phát triển tư duy sáng tạo qua dạy học tổ hợp.
 • Về thực tiễn

Có thể sử dụng luận văn làm tài liệu tham khảo cho giáo viên (GV) dạy toán ở các trường THPT, đặc biệt là GV ôn luyện HS giỏi.

8.  Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn được trình bày trong ba chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn

Chương 2: Các biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy học chủ đề Tổ hợp

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ mẫu báo cáo thực tập  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment