Báo cáo thực tập trung học cơ sở dạy học hợp tác theo nhóm chủ đề số học lớp 6

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập trung học cơ sở Dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học chủ đề số học lớp 6 ở trường Trung học Cơ sở để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Lý do chọn đề tài

Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, một trong những nhiệm vụ và giải pháp lớn về giáo dục được đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới cơ cấu, tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng „chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học“. Định hướng đổi mới PPDH đã được thể chế trong Luật giáo dục: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” [28].

Nền giáo dục của chúng ta đang từng bước áp dụng các hình thức dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, tập trung phát triển năng lực của người học. Đặc biệt năm học 2014-2015 là năm học bắt đầu triển khai thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, dạy học thông qua các hoạt động của học sinh; Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học; Tăng cường học tập cá thể với học hợp tác; Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) trong nhà trường. Có thể kể tới các phương pháp dạy học tích cực như: PPDH phát hiện.3 và giải quyết vấn đề; PPDH khám phá; PPDH theo lý thuyết kiến tạo; PPDH tình huống; PPDH theo dự án; PPDH hợp tác,… Trong đó, phương pháp dạy học hợp tác (PPDHHT) là một trong những PPDH tích cực theo xu hướng dạy học không truyền thống. PPDHHT có thể hiểu là cách thức hoạt động và giao lưu hợp tác của thầy gây nên hoạt động và giao lưu hợp tác của trò nhằm đạt được mục tiêu dạy học. (Theo 29, tr. 58).

Theo phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm (DHHTTN), giáo viên tổ chức  cho học  sinh hình  thành  các nhóm học  tập nhỏ.  Mỗi thành  viên  trong nhóm học tập này vừa có trách nhiệm tự học tập vừa có trách nhiệm giúp đỡ  các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành mục đích học tập chung của cả nhóm. Phương pháp DHHT TN tạo môi trường thuận lợi giúp cho học sinh có cơ hội phát biểu, trao đổi và học tập lẫn nhau, cùng nhau tìm hiểu kiến thức mới. Những học sinh yếu kém có cơ hội được học tập ở những bạn giỏi hơn, và những học sinh khá giỏi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn phải giúp đỡ các bạn yếu hơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HTHTTN giúp học sinh phát triển năng lực xã hội, phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thảo luận, kỹ năng bảo vệ ý kiến, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn… những học sinh nhút nhát có cơ hội phát biểu ý kiến và từ đó trở nên tự tin hơn. DHHT TN giúp các em phát triển năng lực hoạt động. Học sinh có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh… biết giải quyết các vấn đề và tình huống, từ đó học hỏi được kinh nghiệm cho bản thân.

Hiện nay đã có một số đề tài nghiên cứu về DHHT theo một số hướng như : nghiên cứu về việc tổ chức DHHT trong dạy học môn Toán có luận án Tiến sĩ của Hoàng Lê Minh (2007) về đề tài “Tổ chức dạy học hợp tác trong môn Toán ở trường Trung học phổ thông”, luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Trung Thanh (2012) về đề tài “Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học hình học lớp 7 ở trường Trung học cơ sở”; nghiên cứu theo hướng phát triển năng lực học hợp tác có luận án tiến sĩ của Nguyễn Triệu Sơn (2007) về đề tài “Phát triển khả năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm toán một số trường đại học miền núi nhằm nâng cao chất lượng của người được đào tạo”; nghiên cứu về việc xây dựng các tình huống dạy học hợp tác trong dạy học môn Toán có luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Trung Dũng (2008) về đề tài “Xây dựng và tổ chức các tình huống dạy học hợp tác ở trường Trung học phổ thông (trong Hình học lớp 11 Ban cơ bản)”,… Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu DHHT TN trong dạy học chủ đề số học lớp 6 ở trường Trung học cơ sở (THCS).

Từ những lí do trên chúng tôi nghiên cứu đề tài “Dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học chủ đề số học lớp 6 ở trường Trung học cơ sở“.

2.  Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp DHHTTN để xây dựng cách tổ chức dạy học Toán 6, nhằm góp phần phát huy tính tích cực, tăng cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần phát triển sự tự tin, tính đoàn kết, gắn bó, nâng cao chất lượng học môn Toán  ở trường THCS.

3.  Đối tượng và khách thể nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp DHHTTN trong DH môn Toán.
  • Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Toán lớp 6 ở trường THCS
  • Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng phương pháp DHHTTN trong DH chủ đề Số học lớp 6 cho học sinh Trung học cơ sở.

4.  Giả thuyết khoa học

Trên cơ sở nội dung chương trình THCS, nếu GV quan tâm đến việc tổ chức DHHTTN trong DH chủ đề số học lớp 6 một cách phù hợp thì sẽ phát huy được tính tích cực học tập, tăng cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần phát triển sự tự tin, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường THCS.

5.  Phương pháp nghiên cứu

  • Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu các tài liệu nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về PPDHHTTN trong DH môn Toán.
  • Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Đánh giá thực trạng tổ chức DHHTTN trong DH môn Toán cho HS lớp 6 ở trường THCS hiện
  • Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các nội dung được đề xuất.

6.  Nhiệm vụ nghiên cứu

6.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về DHHTTN. Điều tra, đánh giá thực trạng tổ chức DHHTTN ở trường

6.2 Vận dụng phương pháp DHTTTN vào tổ chức một số tình huống DH điển hình (dạy học khái niệm, dạy học tri thức phương pháp và dạy học giải bài tập toán học) trong chương trình Toán lớp 6 ở trường

6.3 Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính và khả thi của việc tổ chức DHHTTN trong DH Toán lớp 6 ở trường THCS.

7.  Đóng góp của luận văn

  • Góp phần làm sáng tỏ quy trình dạy học môn Toán bằng PPDHHT TN trong dạy học chủ đề số học lớp 6 ở trường THCS. Khẳng định cần phải tăng cường rèn luyện khả năng hợp tác theo nhóm trong trong dạy học chủ đề số học lớp 6 ở trường
  • Thiết kế và thực nghiệm dạy học một số tình huống DHHTTN trong dạy học số học lớp

8.  Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn

Chương 2. Dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học  Toán  6  ở trường THCS.

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm

Luận văn sử dụng 57 tài liệu tham khảo và có 5 Phụ lục kèm theo.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment