Báo cáo thực tập trung học cơ sở cho học sinh theo quan điểm giao tiếp

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập trung học cơ sở Dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Lí do chọn đề tài

Đề tài “Dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp” xuất phát từ các lí do chủ yếu sau:

1.1.   Quan điểm giao tiếp chi phối toàn bộ quá trình dạy học tiếng Việt trong nhà trƣờng phổ thông

Dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp là ý kiến của rất nhiều tác giả. Bởi ngôn ngữ là phương tiện quan trọng nhất và học sinh sử dụng ngôn  ngữ cho hoạt động giao tiếp của mình. Tác giả Vũ Thị Thanh Hương khẳng định: “Có thể nói, trong tất cả các tài liệu về chương trình mà chúng tôi tiếp cận cho đến bây giờ, quan điểm giao tiếp là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ mục tiêu giảng dạy tiếng Việt ở tất cả các cấp trong nhà trường phổ thông hiện nay”. [18, tr.10] Tác giả Lê A cũng đồng quan điểm: “Chọn hoạt động giao tiếp làm đối tượng dạy học chẳng những không bỏ qua tri thức Việt ngữ mà còn góp phần làm cho những tri thức ấy linh hoạt, phong phú hơn và gần với thực tế cuộc sống hơn”. [3, tr. 62]

1.2.  Dạy học hội thoại theo quan điểm giao tiếp đáp ứng được yêu cầu đổi mới theo hướng hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh

Để thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới căn bản và  toàn diện giáo dục, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp và phương hướng cụ thể. Trong đó, đổi mới giáo dục cần theo hướng chú trọng đến năng lực và phẩm chất của học sinh.

Luật giáo dục số 38/2005/QH11, điều 28 quy định: phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với các đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh .

Báo cáo Chính trị Đảng toàn quốc lần thứ XI: đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI): tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin – truyền thông trong dạy và học.

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ – TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học; đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng, kết hợp kết quả kiểm tra, đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi.

Hội thoại là nhóm bài học quan trọng, nó có mặt trong giao tiếp hàng ngày của mỗi con người chúng ta. Định hướng giáo dục hiện nay là hướng tới phát triển năng lực cho học sinh vậy khi đưa nhóm bài hội thoại vào dạy là hoàn toàn phù hợp. Với các tri thức học được về hội thoại, học sinh có thể áp dụng tri thức đó vào các môn học khác cũng như vào việc giao tiếp hàng ngày với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, kĩ năng tạo lập hội thoại sao cho cuộc giao tiếp đạt hiệu quả cao nhất.

1.3.  Dạy học theo quan điểm giao tiếp phù hợp và góp phần nâng cao hiệu quả các bài học về hội thoại

Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe nhằm một mục đích nào đó: trao đổi thông tin, tiếp xúc tâm lí, hiểu biết, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Có hai dạng giao tiếp cơ bản đó là dạng nói và dạng viết. Thông thường, con người sử dụng giao tiếp dạng nói là phổ biến và hội thoại chiếm tỉ lệ lớn trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Như đã nói, hội thoại là dạng điển hình của hoạt động giao tiếp nói, nếu lấy giao tiếp làm quan điểm để dạy học hội thoại thì càng phát huy được tối đa hiệu quả của nhóm bài hội thoại, sẽ vận dụng tất cả những lý thuyết hội thoại vào thực tiễn cuộc sống: từ việc xác định được vai quan hệ trong giao tiếp, không mắc phải các phép lịch sự trong giao tiếp, không tranh, cướp lượt lời, không vi phạm các phương châm hội thoại, sử dụng được các từ ngữ xưng hô phù hợp cũng như việc lựa chọn cách vào giao tiếp sao cho người nghe dễ hiểu, người nói truyền được thông tin mình cần diễn đạt.

2.  Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu

  • Đối tƣợng nghiên cứu

Quá trình dạy học nhóm bài hội thoại ở trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp.

2.2.  Phạm vi nghiên cứu

Dạy học các bài hội thoại cho học sinh lớp 8, lớp 9 ở trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp. Chúng tôi tập trung chủ yếu vào năm tiết hội thoại ở lớp 9.

3.  Lịch sử nghiên cứu

Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cần thiết đối với xã hội Việt Nam hiện nay nhằm phát triển năng lực tính toán, tư duy và giao tiếp cho học sinh. Trong đó, năng lực giao tiếp được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Phát triển năng lực giao tiếp thể hiện trong các môn học trong nhà trường, Ngữ văn (đặc biệt là phân môn tiếng Việt) môn học dạy theo quan điểm giao tiếp đã và đang được nghiên cứu.

3.1.  Nghiên cứu về dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp

Dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp ở Việt Nam đã có rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và nói nên quan điểm riêng.

Nhóm tác giả Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán cho rằng: “Phương hướng tốt nhất để dạy các đơn vị ngôn ngữ trong hoạt động hành chức là phải tìm mọi cách hướng học sinh vào hoạt động nói năng….Học tiếng Việt, học sinh không phải chủ yếu chỉ nghiên cứu về nó mà phải biết cách sử dụng thành thạo vũ khí này vào tư duy và giao tiếp….Nguyên tắc dạy tiếng hướng vào hoạt động giao tiếp chi phối trực tiếp việc lựa chọn nội dung và sắp xếp nội dung kiến thức tiếng Việt cần giảng dạy”. [1, tr. 58]

Trong tạp chí ngôn ngữ số 4 năm 2001, tác giả Lê A nhận xét chung về việc học tiếng Việt của các em học sinh: “Năng lực tiếng Việt của các em còn nhiều non yếu, không đáp ứng được yêu cầu giao tiếp trong công việc học tập cũng như trong lĩnh vực giao tiếp xã hội”. [3, tr. 62] Từ đó ông chỉ ra: “Chọn hoạt động giao tiếp làm đối tượng dạy học chẳng những không bỏ qua các tri thức Việt ngữ mà còn góp phần làm cho những tri thức ấy linh hoạt, phong phú hơn và gần với thực tế cuộc sống hơn”. [3, tr. 62]

Tác giả Lê A lại một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của phương pháp giao tiếp khi đưa vào dạy học tiếng Việt: “Phương pháp giao tiếp là phương pháp quan trọng trong việc tổ chức dạy học tiếng Việt. Phương pháp giao tiếp là phương pháp hướng dẫn học sinh vận dụng lí thuyết được học  vào thực hiện các nhiệm vụ của quá trình giao tiếp, có chú ý đến đặc điểm    và các nhân tố tham gia vào hoạt động giao tiếp. Trên tinh thần này, phương pháp giao tiếp trở thành phương pháp chủ yếu để phát triển lời nói cho học sinh”. [1, tr. 69 – 70]

Vũ Thị Thanh Hương sau khi đi nghiên cứu ý kiến của các học giả về năng lực giao tiếp đã đưa ra nhận xét: “Quan điểm giao tiếp là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ mục tiêu giảng dạy tiếng Việt ở tất cả các cấp trong nhà trường phổ thông hiện nay”. [18, tr. 10]

Ngoài ra, còn có bài viết Nâng cao năng lực giao tiếp cho người học tiếng Việt (Nguyễn Chí Hòa) [15]…Nhìn chung, các tác giả đều khẳng định vai trò quan trọng của quan điểm giao tiếp trong việc dạy học tiếng Việt.

3.2.  Nghiên cứu về dạy học hội thoại theo quan điểm giao tiếp

Hội thoại là nội dung dạy học được đưa vào trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn trung học cơ sở. Đến nay cũng đã có công trình nghiên cứu  “Dạy học nhóm bài ngữ dụng học ở trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp” của tác giả Lê Thị Minh Nguyệt, trong đó bao gồm nhóm bài hội thoại. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đi sâu vào nghiên cứu riêng nhóm bài hội thoại để có cái nhìn cụ thể hơn, giúp giáo viên có những phương pháp, biện pháp, hình thức dạy học theo quan điểm giao tiếp phù hợp để học sinh hứng thú, say mê học tập tiếng Việt nói chung và nhóm bài hội thoại nói riêng.

4.  Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

4.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu đề tài: “Dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp” với mục đích sau:

Đề xuất các phương pháp dạy học, hệ thống bài tập, hình thức kiểm tra đánh giá khi dạy về hội thoại phù hợp với quan điểm giao tiếp để hình thành và phát triển năng lực xã hội cho học sinh, đặc biệt là năng lực giao tiếp.

4.2.  Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt mục đích trên, đề tài cần hoàn thành một số nhiệm vụ sau:

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hội thoại, quan điểm giao tiếp trong dạy học tiếng Việt.
  • Cách tổ chức dạy học lý thuyết và thực hành về hội thoại, đề xuất hình thức kiểm tra, đánh giá theo quan điểm giao tiếp.
  • Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

5.  Phƣơng pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng những phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

5.1.  Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết

Tìm hiểu lịch sử vẫn đề nghiên cứu, khai thác các khía cạnh mà các công trình trước đó đã tiến hành làm cơ sở để tiến hành quá trình nghiên cứu tiếp theo của mình.

5.2.  Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp này nhằm tìm hiểu thực trạng dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh Trung học cơ sở ở một số trường hiện nay. Để thực hiện phương pháp này chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát cụ thể như sau:

  • Điều tra chất lượng dạy học nhóm bài hội thoại ở trung học cơ sở.
  • Khả năng tạo lập hội thoại của học sinh trong hoạt động giao tiếp.
  • Năng lực tổ chức hoạt động dạy học nhóm bài hội thoại ở trung học cơ sở.

Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi đề xuất phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp.

5.3.  Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm

Phương pháp này dùng để xem xét, xác nhận tính đúng đắn, hợp lý và tính khả thi của việc dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp mà luận văn đề xuất. Phương tiện chủ yếu để trắc nghiệm là các phiếu điều tra với nội dung và hình thức khác nhau, hướng tới đích điều tra về trình độ tư duy, kết quả học tập của học sinh.

Các loại thực nghiệm sư phạm cơ bản được sử dụng trong luận văn là:

  • Thực nghiệm thăm dò: nhằm tìm hiểu khả năng và kết quả thực hiện các tiết dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở.
  • Thực nghiệm đối chứng: được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết của

đề tài.

  • Thực nghiệm kiểm tra, đánh giá: nhằm kiểm tra, đánh giá việc vẫn

dụng các thiết kế mà luận văn đưa ra vào các bài dạy, tiết dạy cụ thể.

Tổ chức dạy thực nghiệm nhằm xác định tính hiệu quả, tính khả thi của việc tổ chức dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp. Tiến hành thực nghiệm ở một số lớp trung học cơ sở thuộc    tỉnh Quảng Ninh. Kết quả thực nghiệm sẽ là cơ sở để xác định mô hình thiết   kế hiệu quả nhất cho giờ dạy học nhóm bài hội thoại cho học sinh trung học   cơ sở hiện nay.

6.  Đóng góp của luận văn

Luận văn góp phần thực hiện mục tiêu của môn học theo hướng: hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, đặc biệt là năng lực giao tiếp.

Trên cơ sở phân tích cơ sở lý thuyết và thực tiễn, luận văn góp phần hoàn thiện hệ thống bài tập, hình thức kiểm tra đánh giá khi tiến hành dạy học hội thoại theo quan điểm giao tiếp.

Luận văn là tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh khi dạy và học nhóm bài hội thoại.

7.  Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:

Chƣơng 1: Cở sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học nhóm bài hội thoại ở Trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp.

Chƣơng 2: Tổ chức dạy học nhóm bài hội thoại ở trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp.

Với chương này chúng tôi tập trung trình bày mục tiệu, nội  dung, phương pháp, hình thức dạy học nhóm bài hội thoại ở trung học cơ sở theo quan điểm giao tiếp và việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập về hội thoại cho học sinh. Từ đó góp phần nâng cao năng lực giao tiếp của học sinh.

Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm

Chương này nêu rõ mục đích thực nghiệm, đối tượng, địa bàn thực nghiệm và phương pháp, nội dung thực nghiệm, miêu tả toàn bộ quá trình thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm sẽ chứng minh cho tính khả thi của đề tài.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment