Rèn kĩ năng phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc Mông

Rèn kĩ năng phát âm tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc Mông

PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm dạy Học vần
1.1.2. Khái niệm phát âm
1.1.3. Vị trí, nhiệm vụ của Học vần và phát âm ở Tiểu học
1.1.4. Cơ sở khoa học của dạy Học vần và dạy phát âm
1.1.5. Cơ sở sư phạm của dạy Học vần và luyện phát âm cho học sinh lớp 1
1.1.6. Dạy học vần ở tiểu học
1.1.7. Sách giáo viên
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng dạy phát âm cho HS lớp 1
1.2.2. Thực trạng học phát âm của HS lớp 1
1.2.3. Thực trạng việc rèn phát âm tiếng Việt cho HS lớp 1 dân tộc Mông trường Tiểu học Din Chin – Mường Khương – Lào Cai
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 DÂN TỘC MÔNG
2.1. Đề xuất biện pháp rèn kĩ năng phát âm
2.1.1. Sử dụng trò chơi trong dạy học luyện phát âm
2.1.2. Kết hợp với phụ huynh cho tăng cường việc nói tiếng Việt ở nhà
2.1.3. Kết hợp vừa đọc vừa viết chữ
2.1.4. Phương pháp sử dụng công nghệ thông tin
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng, thời gian, địa bàn thực nghiệm
3.2.1. Đối tượng
3.2.2. Thời gian, địa bàn thực nghiệm
3.3. Nôị dung thưc ̣nghiệm
3.4. Tiêu chí
3.5. Kết quả thực nghiệm
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn